dinsdag, 19. juni 2012 - 15:37

Roep om eigen bijdrage voor bezoek huisartsenpost

Utrecht

Onder huisartsen klinkt een steeds luidere roep om een eigen bijdrage voor patiënten die ’s avonds, ’s nachts en in het weekend de huisartsenpost bezoeken. Dat blijkt uit een onderzoek van de website HuisartsVandaag en de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen, waarover deze week in Medisch Contact een artikel verschijnt.

Uit het onderzoek onder 1022 huisartsen blijkt dat 77 procent van de huisartsen voorstander is van de eigen bijdrage. In 2010 was nog 65 procent van de huisartsen voor een eigen bijdrage voor de HAP. De helft van de huisartsen die voor een eigen bijdrage zijn, denkt dat deze een groot tot zeer groot remmend effect zal hebben op het gebruik van avond-, nacht- en weekendzorg (ANW-zorg).

Van de voorstanders van een eigen bijdrage wil 81 procent een eigen bijdrage tussen de 10 en 25 euro per consult. Het merendeel vindt de inning van het eigen risico een taak van de zorgverzekeraar.
Provincie:
Tag(s):