vrijdag, 7. december 2012 - 19:37

Staatsbosbeheer op zoek naar eilandbewoners

Utrecht

Staatsbosbeheer zoekt twee mensen die op een eiland willen wonen. Om in aanmerking te komen moet je op de cv wel het stempel vogelwachter hebben.

Wanneer je door de selectie heen komt dan mag je in de periode april tot en met juli 2013 op Rottumeroog je kamp opslaan.

Omdat je geruime tijd op het eiland verblijft en daar op elkaar bent aangewezen, heeft een sollicitatie van twee personen die elkaar geruime tijd kennen onze voorkeur.

Functieomschrijving
Als vogelwachter sta je letterlijk midden in het veld. Een vogelwachter op Rottum is verantwoordelijk voor drie kerntaken: toezicht, monitoren en inventarisatie en voorlichting. Je ziet toe op handhaving van de rust van broedvogels en houdt toezicht op hoogwatervlucht- en zeehondenligplaatsen.

Je voert het monitoringsprogramma uit voor de broedvogels, hoogwatervluchtplaatsen en dagvlinders, je inventariseert libellen en houdt een soortenlijst van hogere planten bij.

De vogelwachters leidden gedurende hun verblijf op Rottum ook een aantal excursies en op aanvraag wordt voorlichting gegeven aan passerende wadlopers.
Provincie:
Tag(s):