vrijdag, 18. mei 2012 - 15:26

Thermphos werkt schoner, maar nog onvoldoende veilig

Intensivering van het toezicht bij Thermphos heeft effect gehad op de uitstoot van zware metalen en dioxines door Thermphos. Deze is (sterk) verminderd. De beheersing van de veiligheid is evenwel nog onvoldoende.

Dat blijkt uit de gezamenlijke effectmeting Integraal toezicht 2010-2011 (1.17 MB) 2010-2011 van Provincie Zeeland en de Inspectie SZW. Dit rapport brengt in beeld welke resultaten twee jaar verscherpt toezicht bij Thermphos heeft opgeleverd.

De effectmeting laat zien dat ondanks de toezichtsinspanningen van de overheid tot nu toe de beheersing van de risico's van Thermphos onvoldoende is verbeterd. Daar is komende jaren verbetering noodzakelijk. De overheid is van oordeel dat Thermphos goed in staat moet zijn om zijn verantwoordelijkheid op het gebied van veiligheid verantwoord in te vullen. Een onvoldoende beheersing is niet acceptabel en zal met inzet van beschikbare middelen worden bestreden.

Het bedrijf heeft de uitstoot van met name zware metalen fors verminderd. Ook de emissie van dioxine en ammoniak is verminderd als gevolg van door het bedrijf getroffen maatregelen.

Hoewel er minder klachten zijn, is de geuroverlast niet verminderd. Dit kan op dit moment echter niet met toezicht en handhaving worden bereikt, omdat de vergunning daarvoor nog geen aanknopingspunten bevat. De Raad van State heeft het door de Provincie genomen besluit tot aanpassing van de vergunning op dit onderdeel geschorst. De behandeling van de bodemprocedure en de uitspraak hiervan moeten worden afgewacht.

Thermphos blijft onder verscherpt toezicht. Op basis van de effectmeting hebben Provincie Zeeland en de Inspectie SZW de toezichtstrategie (294 KB) aangepast. De focus van de inspecties verschuift in 2012 van emissies naar indirecte lozingen en veiligheid. De frequentie van de emissiemetingen door Provincie Zeeland wordt verlaagd van eens per week naar eens per maand. De bemonsteringsfrequentie van het afvalwater door Provincie Zeeland is in 2011 verhoogd van 6 naar 12 keer per jaar. Deze frequentie wordt ook in 2012 gehanteerd.
Provincie:
Tag(s):