donderdag, 19. april 2012 - 8:11

TLN en EVO: Alleen tol vrachtverkeer Blankenburgtunnel onacceptabel

Zoetermeer

Transport en Logistiek Nederland (TLN) en verladersorganisatie EVO vrezen dat er voor de nog aan te leggen Blankenburgtunnel een compromis komt waarbij alleen het vrachtverkeer tol moet gaan betalen voor de tunnel.

Voor TLN en EVO is deze optie onacceptabel. ‘Pure discriminatie omdat andere weggebruikers geen tol hoeven te gaan betalen’, laten de organisaties donderdag weten.

Bovendien vrezen TLN en EVO dat in navolging van de Blankenburgtunnel, straks ook andere nieuw aan te leggen infrastructuur wordt gefinancierd met tol voor alleen vrachtauto’s.

Keuze voor Blankenburgtunnel
TLN en EVO pleiten al jaren voor de aanleg van een Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO). Daarbij gaat de voorkeur uit naar de ‘Blankenburgvariant’. De organisaties zijn verheugd om te zien dat de minister en een meerderheid van de Tweede Kamer afkoersen op een snelle aanleg van deze tunnel.

TLN en EVO vrezen echter voor een politiek compromis waarbij het bedrijfsleven een financiële bijdrage moet leveren. In de praktijk betekent dit waarschijnlijk dat alleen de vrachtauto in de nieuwe tunnel tol moet gaan betalen.

Vraagtekens bij bijdrage bedrijfsleven
TLN en EVO zijn fel tegenstander van tol voor alleen vrachtauto’s. De aanleg van wegen is in Nederland primair een overheidstaak, waar alle weggebruikers via verschillende heffingen aan meebetalen.

De organisaties begrijpen dat er in deze tijden van crisis minder geld is voor een project van deze omvang. Om de aanleg van de tunnel te versnellen, steunen TLN en EVO bij hoge uitzondering een oplossing waarbij alle weggebruikers, dus ook de automobilisten, gaan meebetalen via tol.

Sommige partijen in de Tweede Kamer willen dat het bedrijfsleven ook een bijdrage gaat leveren aan de aanleg van de NWO. Volgens TLN en EVO lijkt het er nu echter op dat een bijdrage van het bedrijfsleven betekent dat alleen verladers en vervoerders via een tolheffing worden belast en andere belanghebbenden geen bijdrage leveren. Voor TLN en EVO een onacceptabel scenario.

Vervolgstappen
TLN en EVO zien de toloptie voor alleen vrachtverkeer als pure discriminatie van één groep weggebruikers. Daarnaast vrezen de organisaties dat er een zogenaamde precedent werking ontstaat, waarbij ook toekomstige nieuwe infrastructuur via alleen tol voor het vrachtverkeer zal worden gefinancierd.

Mocht de uitkomst van het debat in de Tweede Kamer uitdraaien op een compromis waarbij alleen vrachtauto’s tol moeten gaan betalen, dan overwegen TLN en EVO vervolgstappen. Ook juridische stappen worden hierbij niet uitgesloten.

De Tweede Kamer praat donderdag verder over de nieuwe oeververbinding.
Provincie:
Tag(s):