dinsdag, 16. oktober 2012 - 23:16

Tytsjerksteradiel wil bij-vriendelijker beleid

Tytsjerksteradiel

Afgelopen maandag reikte de GroenLinks-fractie van Tytsjerksteradiel het voorstel ‘Tytsjerksteradiel: Foar én mei de Bij’ uit aan wethouder Houkje Rijpstra. Naar aanleiding van de uitreiking sprak wethouder Rijpstra haar waardering uit voor de inzet om te komen tot een bij-vriendelijker beleid.

De uitreiking vond plaats in de villa van landgoed Vijversburg bij Tytsjerk. In het park staat een bijenkast, waarin drie imkers uit de gemeente nieuw leven gaan blazen.

Tytsjerksteradiel: Foar én mei de Bij
Een werkgroep van GrienLinks heeft zich de afgelopen tijd bezig gehouden met een voorstel voor bij-vriendelijk handelen door de gemeente.

Hierin vraagt de politieke partij bijvoorbeeld aan de gemeente om het Groenbeleid 2012 aan te scherpen en om de biodiversiteit ten behoeve van bijen en andere insecten te vergroten. Dit beleidsplan wordt op donderdag 18 oktober behandeld in de gemeenteraad.

Het Jaar van de Bij
Bijen zijn van cruciaal belang voor het leven van de mens. Ze bestuiven planten, gewassen, grassen, struiken, bloemen en bomen. En wel 35% van de wereldvoedselproductie is afhankelijk van deze bestuiving.

Natuurorganisaties zijn het ‘Jaar van de Bij’ gestart, omdat de bijensterfte de afgelopen jaren drastisch is toegenomen. Door het grootschalige gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen, intensievere landbouw en het verdwijnen van stukjes grond met veel verschillende planten, is de sterfte van bijen, hommels, wilde bijen en vlinders ook in Friesland gestegen.
Provincie:
Tag(s):