maandag, 10. september 2012 - 12:29

Ultimatum aan VU verstreken, vakbonden geven startsein voor acties tegen bezuinigingen

Amsterdam

Met oorverdovende sirenes op de campus van de Vrije Universiteit, hebben de vakbonden om precies 12.00 uur vandaag het signaal afgegeven dat het door hen gestelde ultimatum aan het College van Bestuur was verstreken.

Het universiteitsbestuur is niet tegemoetgekomen aan de eisen van de bonden; geen gedwongen ontslagen en een salarisgarantie voor herplaatste werknemers. Daarnaast heeft het bestuur nog steeds geen handreiking gedaan richting ondernemingsraad.

Medewerkers van de Vrije Universiteit Amsterdam gaan hardere acties voeren tegen de doorgeslagen bezuinigingsplannen van het College van Bestuur. Bonden en medewerkers betrekken in hun acties nadrukkelijk ook studenten om de gevolgen van het beleid van de universiteit duidelijk te maken.

Abvakabo FNV, AC/FBZ, CNV Publieke Zaak en VAWO trekken gezamenlijk op met de groep Verontruste VU’ers, om ervoor te zorgen dat de bezuinigingsplannen worden bijgesteld.

Door 33 miljoen euro te bezuinigen verliezen 600 medewerkers hun baan bij de VU en gaat de kwaliteit van onderwijs, onderzoek en ondersteuning achteruit. De ondernemingsraad heeft scherpe kritiek op de plannen, maar het college negeert het or-advies.

Het verzet van de VU medewerkers tegen het slecht onderbouwde beleid van het bestuur wordt steeds sterker. Een gezamenlijk actiecomité van Verontruste VU’ers en de vakbonden komt deze week weer bijeen om hardere acties voor te bereiden.
Provincie:
Tag(s):