donderdag, 31. mei 2012 - 21:16

Veel aandacht voor kwaliteit fietspaden in Drenthe

Regio

De fietspaden in Drenthe verkeren voor het merendeel in een redelijke tot
goede staat. Dat blijkt uit de eerste uitkomsten van het ‘Masterplan
fietspaden Drenthe’ van het Recreatieschap, die tijdens het Fietscongres
Drenthe in het provinciehuis bekend zijn gemaakt. De ANWB kondigde het
belevingsonderzoek ‘Fietsen in schilderachtig Drenthe’ aan.

Tijdens het congres, georganiseerd door de provincie, het Recreatieschap Drenthe en de ANWB zei gedeputeerde Henk Brink dat nieuwe ontwikkelingen als de e-bike de Drent beter en langer mobiel houdt. ‘Vandaag gaat het ook over het leggen van verbindingen. Fietsen is verkeer of vervoer en daarmee ook economie.’

Brink presenteerde namens Marketing Drenthe, het Recreatieschap en de Recron het nieuwe informatieboekje ‘Feiten en cijfers vrijetijdseconomie Drenthe 2012’. Uit de eerste uitkomsten van het ‘Masterplan fietspaden in Drenthe’ van het Recreatieschap blijkt dat 98% in redelijk tot goede staat is en als comfortabel wordt beoordeeld. Het gaat dan om 1700 km fietspad en 675 km aan verbindingswegen.

Het definitieve plan biedt volgens de onderzoekers een goed vertrekpunt voor gemeenten, provincies, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de Waterschappij Drenthe om nog een groot aantal jaren hun fietspaden te monitoren en eventueel te verbeteren. De ANWB kondigde een fietsbelevingsonderzoek aan. In juni en juli beoordelen vrijwilligers de fietspaden op drie uitgezette routes op onder meer comfort,
veiligheid en voorzieningen langs de route. Deze persoonlijke ervaringen zijn een goede aanvulling op het ‘technisch’ onderzoek van het Recreatieschap.
Provincie:
Tag(s):