maandag, 17. september 2012 - 9:42 Update: 08-07-2014 0:46

Verdere afname defensie-uitgaven in 2011

In 2011 zijn de uitgaven aan defensie gedaald van 8,3 miljard euro tot 8,1 miljard euro.

Dat komt neer op een afname van 1,8 procent. Ook in 2010 was er sprake van een daling. De uitgaven slonken toen met 3,6 procent. Dit heeft het CBS maandag bekendgemaakt.

Kleiner deel van het bbp naar defensie

In de periode 2003-2009 namen de defensie-uitgaven nog jaarlijks toe met gemiddeld 2,8 procent. In topjaar 2009 bedroegen de bestedingen aan defensie 8,6 miljard euro.

Uitgedrukt als aandeel van het bruto binnenlands product (bbp) vertonen de uitgaven aan defensie sinds 2003 een dalende trend. Werd in 2003 nog 1,5 procent van het bbp aan defensie besteed, in 2011 was dat 1,3 procent. Dat ook in 2009 een relatief hoog aandeel van het bbp naar defensie ging, hangt vooral samen met de krimp van het bbp door de crisis in dat jaar.

Beëindiging missie Afghanistan

De afname van de defensie-uitgaven in 2011 is voor een deel toe te schrijven aan de daling van de uitgaven voor buitenlandse militaire bijstand met bijna 150 miljoen euro. De daling hangt samen met de beëindiging van de missie in Afghanistan in augustus 2010. Deze missie, die plaatsvond in de periode 2006-2010, heeft in totaal 1,6 miljard euro gekost en is daarmee voor Nederland de duurste ooit.

Minder banen

Daarnaast speelt onder meer ook de personeelsreductie een rol bij de afname van de uitgaven. Eind 2011 telt het Ministerie van Defensie ruim 58 duizend voltijdbanen, bijna 4 duizend minder dan eind 2010. De reductie vond zowel plaats bij het militair personeel (3 duizend banen) als bij het burgerpersoneel (0,9 duizend banen). Er verdwenen vooral banen bij de landmacht en de centrale onderdelen.
Categorie:
Tag(s):