donderdag, 6. september 2012 - 10:33

Verschil in levensverwachting tussen mannen en vrouwen sterk afgenomen

Den Haag

In 2011 was de levensverwachting bij geboorte voor vrouwen 82,9 jaar, tegen 79,2 jaar voor mannen. Vooral door een snellere stijging bij mannen is het verschil in levensverwachting tussen mannen en vrouwen sterk afgenomen.

De levensverwachting van mannen nam over de hele periode 1985-2011 sneller toe dan die van vrouwen. Tussen 1985 en 2000 groeide de levensverwachting bij geboorte voor mannen met 2,5 jaar, tegen slechts 0,9 jaar bij vrouwen. Daarna trad een versnelling op. In de periode 2000-2011 bedroeg de toename bij mannen zelfs 3,6 jaar. Vrouwen boekten in deze periode een winst van 2,3 jaar.

Nederlandse vrouwen lopen achter in Europa
In de meeste Europese landen is de levensverwachting van vrouwen sneller toegenomen dan in Nederland. Dertig jaar geleden hadden Nederlandse vrouwen nog een van de hoogste levensverwachtingen in Europa. In 2011 was hun levensverwachting ten opzichte van de meeste landen in Noord-, Zuid- en West-Europa achterop geraakt. Nederlandse mannen deden het echter steeds beter. Op dit moment staat hun levensverwachting op een zesde plaats in de Europese rangorde, achter Zwitserland, Zweden, Italië, Spanje en Noorwegen.

Verschil tussen mannen en vrouwen sterk afgenomen
Door de snellere stijging van de levensverwachting van mannen neemt het verschil in levensverwachting tussen mannen en vrouwen steeds meer af. Het verschil bedroeg in 2011 nog maar 3,7 jaar. Halverwege de jaren 80 lag dit nog op ruim 6,5 jaar. Ook in Europees perspectief is deze kloof klein. In 2010 was alleen in Zweden en het Verenigd Koninkrijk het verschil tussen mannen en vrouwen kleiner dan in Nederland. In de landen van Oost-Europa is het verschil groter.
Provincie:
Tag(s):