vrijdag, 22. juni 2012 - 10:22

Vertraging dijkversterking Wilhelminapolder door munitie

Door de vondst van munitie loopt de versterking van een deel van dijktraject Wilheminapolder vertraging op. Van maart tot november 2012 werkt projectbureau Zeeweringen aan de dijk bij Kattendijke en het Goese Sas.

De dijk ten noorden van Het Sas tot aan Putti’s Place zou vanwege de recreatie 1 juli 2012 opgeleverd worden. Deze week bleek echter uit onderzoek dat de kans op meer explosieven in dit gebied aanwezig is. Doordat het werk tijdens het onderzoek grotendeels stil lag en vanwege de veiligheidsmaatregelen en extra werkzaamheden die nu nodig zijn, lukt het niet om 1 juli klaar te zijn.

In april werden tijdens de dijkwerkzaamheden twee granaten aangetroffen. Projectbureau Zeeweringen nam direct maatregelen. Op de meeste plekken werd het werk stilgelegd. Op sommige plekken werd doorgewerkt met inachtneming van veiligheidsmaatregelen. De afgelopen zes weken is er onderzoek uitgevoerd om te bepalen hoe groot de kans op de vondst van meerdere explosieven is. Met behulp van historisch bronnenmateriaal zijn gebeurtenissen uit het verleden geanalyseerd. Het onderzoek laat zien dat in oktober 1944 drie munitieschepen zijn opgeblazen in de directe omgeving. Hierdoor is er een kans dat er op de dijk ten noorden van Het Sas tot aan Putti’s Place nog meer explosieven aangetroffen worden.

Het projectbureau neemt nu strenge veiligheidsmaatregelen bij de versterking van de dijk ten noorden van Het Sas tot aan Putti’s Place. Zo wordt de dijk voorafgaand aan de werkzaamheden meter voor meter gedetecteerd, zet de aannemer beveiligde kranen in en moeten onbevoegden op veilige afstand blijven. Het is onduidelijk wanneer dit stuk dijk klaar is. Het ligt er aan of er nog meer munitie gevonden wordt. Zolang er gewerkt wordt, is recreatie niet toegestaan.

Op de delen van het dijktraject die nog versterkt moeten worden en waar detecteren niet nodig is, wordt het werk weer op grote schaal hervat. Dit gebeurt zo efficiënt mogelijk om de tijd in te halen die verloren is gegaan toen het werk grotendeels stil lag. Het werk bij de sluis van Het Sas was in mei al afgerond.
Provincie:
Tag(s):