vrijdag, 5. oktober 2012 - 17:38

Voorbereidingen voor de bouw van het Maankwartier in Heerlen

Heerlen

De gemeenteraad van Heerlen heeft tijdens de vergadering van afgelopen dinsdag verschillende besluiten genomen voor de uitvoering van de bouw van het Maankwartier. Dit heeft de gemeente vrijdag laten weten.

Zo ging de raad akkoord met het vaststellen van het beeldkwaliteitsplan, met een krediet van 11,8 miljoen euro voor tijdelijke voorzieningen en met een krediet van ruim 600.000 euro voor het bouwrijp maken van de Stationsstraat.

De vaststelling van het beeldkwaliteitsplan was nodig omdat, bij de vaststelling van het bestemmingsplan op 10 januari van dit jaar, niet het hele gebied rondom het Maankwartier is meegenomen.

Het krediet van 11,8 miljoen euro is nodig voor tijdelijke voorzieningen in de directe nabijheid van het Maankwartier. Zo moet tijdens de bouw het centrum van de stad bereikbaar blijven, moet de veiligheid van trein- en busreizigers in acht worden genomen en moet een tijdelijk station worden
aangelegd.

Bij het bouwrijp maken van de Stationsstraat is nodig om deze straat voor te bereiden op de definitieve situatie. Al eerder dit jaar is de cityring verplaatst van de Stationsstraat naar de Spoorsingel.

Kiss & Ride
Nu gaat het nog om het vernieuwen van de riolering en het aanleggen van een nieuwe taxistandplaats met een zogenaamde `Kiss & Ride'.
Provincie:
Tag(s):