donderdag, 5. januari 2012 - 13:42

Wetterskip Fryslân stelt callcenter in

Wetterskip Fryslân richt donderdag vanaf 15.00 uur een callcenter in. Hier kunnen inwoners van Fryslân en het Groninger Westerkwartier terecht met vragen over de wateroverlast en de maatregelen die genomen worden.

Bovendien kunnen inwoners meldingen doen van situaties die om extra aandacht vragen. Dit telefoonnummer is: 058 292 2222.

Het hoogste waterpeil in Noordoost Fryslân lijkt voorlopig bereikt. De komende 48 uur blijft het water nog hoog, omdat er geen water gespuid kan worden op de Waddenzee. Sinds het weekend draaien het Hooglandgemaal in Stavoren en het Woudagemaal in Lemmer op volle toeren, om overtollig water uit de boezem naar het IJsselmeer te pompen.

Actiecentrum
Wetterskip Fryslân heeft permanent een actiecentrum ingericht op haar hoofdkantoor in Leeuwarden, van waaruit de inspecties en maatregelen gecoördineerd worden. Ook op Ameland is een actiecentrum actief.
Provincie:
Tag(s):