donderdag, 30. augustus 2012 - 7:39

Winkeldieven steeds vaker gewelddadiger

Leidschendam

Winkeliers en medewerkers worden steeds vaker geconfronteerd met winkeldieven die het geweld niet schuwen. Ten opzichte van 2007 is zelfs sprake van een verdrievoudiging, zo blijkt uit politiecijfers.

Het gaat doorgaans om winkeldieven die gewelddadig worden of gaan dreigen, zodra zij worden betrapt. Detailhandel Nederland pleit voor extra actie om deze verontrustende ontwikkeling te doorbreken.

“De officiële cijfers zijn slechts het topje van de ijsberg”, zegt Sander van Golberdinge, secretaris Winkelcriminaliteit van Detailhandel Nederland. Het probleem is in werkelijkheid veel groter. Volgens een slachtofferenquête, de Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven, meldt circa 40% van de winkels een geweldsmisdrijf niet bij politie. Winkeldiefstallen worden nog veel minder vaak gemeld.

Handelend optreden
Detailhandel Nederland raadt haar leden dringend aan om in geval van geweld en bedreiging altijd politie in te schakelen. “De verantwoordelijken mogen hun straf niet ontlopen”, aldus de winkeliersorganisatie, die daarbij aangeeft dat “Het zou helpen als winkeliers zeker weten dat zij 1-1-2 kunnen bellen bij een diefstal die dreigt te escaleren.” Snel en handelend optreden van de autoriteiten is dan wel cruciaal. Hetzelfde geldt voor het passend straffen van geweldplegers.

Extra alert op preventie
Het beste is dat de winkelier preventief optreedt door de ‘klant’ direct aan te spreken, zodra van een poging tot diefstal of van afwijkend gedrag sprake is. Daarmee kan de diefstal nog worden voorkomen. Wanneer een winkelier of medewerker zich genoodzaakt ziet aan te houden, kan hij dat het beste samen met een collega doen. Tijdens de Week van de Veiligheid, die duurt van 8 t/m 13 oktober, wordt nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de aanhoudingsprotocollen en het winkelverbod voor geweldplegers. Detailhandel Nederland roept alle winkeliers op mee te doen aan de Week en werk te maken van preventie.
Provincie:
Tag(s):