donderdag, 3. oktober 2013 - 9:11 Update: 03-07-2014 0:51

Actie tegen leugens autofabrikanten over brandstofgebruik

Amsterdam

Nederlandse automobilisten besteden jaarlijks 1,1 miljard euro meer aan brandstof dan ze op basis van de officiële testresultaten van de fabrikanten zouden moeten, blijkt uit onderzoek van Natuur & Milieu.

Dit bedrag neemt de komende jaren met honderden miljoenen toe als de huidige testcyclus die fabrikanten gebruiken om het auto-verbruik te testen, niet wordt vervangen. Natuur & Milieu roept heel Nederland op om de Petitie Eerlijke Brandstofcijfers te tekenen en de minister te vragen autofabrikanten te verplichten om met realistische cijfers te komen over het brandstofverbruik.

Berekening: steeds groter gat tussen test en praktijkgebruik

Tussen fabrieksopgave en praktijkverbruik van auto's gaapt ieder jaar een steeds dieper wordende kloof, blijkt uit grondige berekeningen van Natuur & Milieu. Natuur & Milieu berekende dat de uitgaven aan extra brandstof in tien jaar tijd (tussen 2001 en 2011) sterk zijn toegenomen. Inmiddels geven we, op basis van de meest recente cijfers uit 2011, jaarlijks 1,1 miljard meer aan brandstof uit dan we op basis van de testcijfers van fabrikanten zouden moeten. Per automobilist is dat bijna 400 euro per jaar. Voor sommige merken lopen de extra brandstofkosten op naar 560 euro per jaar. Ook stoot het totale Nederlandse wagenpark door de afwijking jaarlijks zo'n twee megaton CO2 meer uit dan waar de overheid rekening mee houdt. De verwachting is dat de cijfers in 2012 en 2013 nog hoger liggen. 'Het bedrag van 1,1 miljard euro is conservatief berekend. De werkelijke verspilling ligt waarschijnlijk veel hoger,' aldus Maarten van Biezen van Natuur & Milieu.