dinsdag, 12. november 2013 - 9:34 Update: 03-07-2014 0:49

ANWB lanceert autobelastingchecker uit onvrede

Foto van trajectcontrole snelweg | Archief FBF
Foto: Bon
Foto van trajectcontrole snelweg | Archief FBF
Foto: Bon
Den Haag

De ANWB lanceert vandaag de autobelastingchecker. Hiermee kan een automobilist eenvoudig berekenen wat hij de komende twaalf maanden aan autobelastingen betaalt.

Daarvoor moet de automobilist kenteken, provincie en aantal gereden kilometers invoeren. De uitkomst is beschikbaar voor auto’s tot 12 jaar oud. Wie dit invult en een overzicht krijgt over zijn bijdragen aan autobelasting, begrijpt waarom de ANWB bij de overheid aandringt om komend jaar de autobelasting niet met 1 miljard te verhogen. Veel automobilisten hebben geen idee hoeveel belasting ze voor hun auto betalen. Het systeem is ingewikkeld.

De Tweede Kamer bespreekt deze week de plannen van het kabinet om de autobelastingen voor 2014 met 1 miljard te verhogen. De ANWB is fel tegen een dergelijke verhoging en vindt dat de autobezitter al zeer veel aan de schatkist bijdraagt. Bovendien maakt de ANWB bezwaar tegen het steeds maar verhogen van de autobelastingen en de vanzelfsprekendheid waarmee dit gebeurt.

Zo is de afgelopen vijf jaar de motorrijtuigenbelasting elf keer naar boven bijgesteld. Van de ons omringende landen kent Nederland veruit de hoogste belastingdruk op de auto. Door de voorgenomen maatregelen wordt de balans tussen de inkomsten uit en uitgaven aan het wegverkeer nog schever.

In 2013 krijgt de overheid ruim 21 miljard euro aan inkomsten binnen via het wegverkeer. Daar staat ongeveer 8 miljard aan uitgaven aan het wegverkeer tegenover. Omgerekend naar het aandeel van de bezitter van een privé-auto, betaalt de automobilist op dit moment 10 cent per kilometer aan belastingen, terwijl daar 5 cent per kilometer aan uitgaven van de overheid tegenover staat. In praktijk betaalt de automobilist voor elke 100 km €10 aan directe belastingen.

Categorie: