woensdag, 20. november 2013 - 15:41 Update: 03-07-2014 0:48

Beoogde besparing fusie NVWA niet behaald

Foto van eurobiljetten geld | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

De fusie van de Voedsel- en Warenautoriteit, de Algemene Inspectiedienst en de Plantenziektekundige Dienst heeft niet tot de vooraf beoogde besparing geleid. Dit meldt de Rekenkamer woensdag.

Deze drie inspectiediensten zouden in één organisatie met € 50 miljoen minder toe kunnen dan als drie zelfstandige organisaties, was in 2007 de gedachte van het kabinet.

Schaalvoordelen en andere methoden van toezicht leiden echter niet tot de gehoopte besparingen bij de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit). De voor- en nadelen van het fuseren van deze drie overheidsdiensten zijn vooraf niet gedegen geanalyseerd.

Voorzienbare risico’s, zoals met ICT, zijn niet goed ingecalculeerd. De verwachting is dat aanvullende taakstellingen voor 2018 en later evenmin gehaald zullen worden.

In reactie op deze bevindingen geeft de staatssecretaris van EZ, mede namens de minister van VWS, aan dat zij onderzoek naar effecten van diverse methoden van handhaving op het naleefgedrag expliciet tot de taken van de NVWA rekent. Zij kondigt een plan van aanpak aan om het toezicht door de NVWA te versterken.

Provincie: