woensdag, 18. december 2013 - 7:57 Update: 03-07-2014 0:46

Duivesteijn stemt na toezeggingen Blok uiteindelijk toch in met woonakkoord

foto van Senator Duivesteijn | RVD
Foto: RVD
Den Haag

PvdA-senator Adri Duivesteijn heeft dinsdagavond uiteindelijk toch ingestemd met het woonakkoord. Het akkoord dat het kabinet eerder met de oppositie sloot.

Duivesteijn stemde uiteindelijk met dat akkoord in na een toezegging van minister Blok (Wonen) over een heffing die het kabinet aan verhuurders wil opleggen. Zo beloofde de minister dat er na twee jaar een evaluatie komt van de verhuurdersheffing. Als blijkt dat deze heffing ernstige gevolgen heeft, is de minister ook nog bereid om de heffing aan te passen. Voor een eventuele verlaging van de heffing moet wel eerst elders in de begroting geld worden gevonden. Tevens beloofde minister Blok een fonds voor investeringen in de woningen  van zo'n 70 miljard euro.

Duivesteijn heeft zich lang verzet tegen de heffing die verhuurders moeten gaan ophoesten. Hij was bang dat de verhuurders dan niet meer gaan investeren in de woningmarkt. De Pvda'er zag het liefst dat de heffing maar tijdelijk zou worden ingevoerd, tot eind 2016. Daar ging Blok niet mee akkoord, maar hij wil wel een al toegezegde evaluatie een jaar naar voren halen. Als blijkt dat de heffing grote gevolgen heeft voor de woningmarkt, dan wil hij de heffing in 2017 verlagen. Senator Duivesteijn zegt over de toezeggingen van minister Blok:'Op deze manier heeft het een vorm gekregen waar de PvdA mee kan leven.'

In een interview met verslaggeefster Ireen Oostveen van de NOS zegt hij na afloop van het debat: 'Of ik tevreden ben, weet ik niet. Je komt op een bepaald moment heel scherp voor een keuze te staan. Ik ben helemaal niet gelukkig als het gaat om de manier waarop we het volkshuisvestingsbeleid vormgeven, in z'n algemeenheid. Wat ik geprobeerd heb in de afgelopen dagen is een verschuiving tot stand te brengen. Dan zijn de marges smal. Dan kan je kiezen waar je staat.' En verder zegt hij : 'We hebben de afgelopen weken keiharde discussies met elkaar gehad. Ik zie dat er een aantal verschuivingen zijn opgetreden. Er is iets gebeurd in de sfeer van een investeringsfonds, dat denken is op gang gebracht. Het bedrag waar het om gaat, die 1,7 miljard kan bijgesteld worden. De evaluatie wordt naar voren gehaald, wordt zwaarder vormgegeven. Er komen wooncoöperaties, als toegelaten instelling, dat is van een enorme betekenis. Ja, ik tel mijn zegeningen, maar ik zeg niet dat die eclatant zijn.'

Provincie: