dinsdag, 10. december 2013 - 20:34 Update: 03-07-2014 0:47

Eind 2014 zijn er 500.000 mensen met ww-uitkering

Foto van CWI zoeken naar baan werk | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Amsterdam

UWV verwacht dat het aantal WW-uitkeringen verder zal oplopen tot circa 435.000 eind 2013, om vervolgens verder te stijgen naar bijna 500.000 eind 2014. Dit blijkt dinsdag uit het UWV Kennisverslag 2013-3.

Het aantal WW-uitkeringen en het aantal bij UWV ingeschreven werkzoekenden is in 2013 verder toegenomen. Het aantal WW-uitkeringen kwam eind augustus 2013 uit op 399.000. Dat is 95.000 meer dan eind augustus 2012.

Werkgelegenheid daalt in 2013 en 2014
Voor 2013 verwacht het CPB een krimp van het bruto binnenlands product (bbp) van 1,25%. Pas in 2014 wordt een voorzichtig herstel verwacht van 0,5%. Door de krimpende economie zal de werkgelegenheid in 2013 en 2014 afnemen.

Nog geen einde aan de stijging van de werkloosheid 
De werkloosheid is in de eerste 8 maanden van 2013 verder gestegen. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat de werkloze beroepsbevolking in oktober 2013,  gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, uitkomt op 674.000.
Dit is bijna 140.000 meer dan in oktober 2012. 


Zeer hoog percentage werklozen
Volgens de nationale definitie die het CPB hanteert, zal het percentage werklozen in de beroepsbevolking over heel 2013 stijgen naar 8,5% (in 2012 was dat 6,4%). Voor 2014 verwacht het CPB een verdere stijging naar 9,25%. Dit is historisch gezien
een zeer hoog percentage. Alleen in de eerste helft van de jaren 80 lag dit percentage hoger. 

 
Categorie: