woensdag, 9. oktober 2013 - 18:40 Update: 03-07-2014 0:51

Euthanasiebeleid asiel Winschoten niet verdedigbaar

Euthanasiebeleid asiel Winschoten niet verdedigbaar
Winschoten

Een onafhankelijk onderzoek naar misstanden in het dierenasiel in Groningen toont aan dat het euthanasiebeleid niet verdedigbaar is.

Het onderzoek door Pro Facto is uitgevoerd nadat in mei 2013 oud-vrijwilligsters van het dierenasiel Winschoten beweerden dat hier zes honden ten onrechte geëuthanaseerd zouden zijn. Het ging om honden die op grond van gedrag zijn geëuthanaseerd. 

Van alle zes honden is een euthanasieverklaring opgesteld en ondertekend. Daarbij valt op volgens het rapport op dat diverse onderdelen van het formulier niet zijn ingevuld. Bij drie van de zes honden ontbreekt de leeftijd, de reden van de euthanasie is in geen van de zes gevallen ingevuld en de bevindingen van de verzorg(st)er en de dierenarts ontbreken in alle gevallen. Van de drie honden die na één dag zijn geëuthanaseerd, is door het dierenasiel Winschoten beschikbaar gestelde stukken geen andere informatie over hun gedrag beschikbaar dan die in de euthanasieverklaringen zijn opgenomen.  Daarnaast stonden honden op de website van het asiel als 'herplaatst', terwijl ze geëuthanaseerd waren.

Pro Facto concludeert: 'Vanwege de naar ons oordeel ontoelaatbare onzorgvuldigheid in het besluitvormingsproces en deels onjuiste gronden om (na één dag) tot euthanasie over te gaan achten we zeker deze gevallen van euthanasie niet verdedigbaar.'  Om zulke incidenten in de toekomst te voorkomen adviseerden de onderzoekers om een onafhankelijke commissie samen te stellen die de beoordeling doet. In deze commissie moet een gedragsdeskundige zitting hebben. 

 

Provincie: