donderdag, 1. augustus 2013 - 16:28 Update: 03-07-2014 0:54

Geen verband tussen zorg Dienst Justitiële Inrichtingen en 4 suïcides

Foto van cel isoleer | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Vught

De Inspecties voor Veiligheid en Justitie en voor de Gezondheidszorg stellen in een gezamenlijk rapport dat de kwaliteit van de dossiervoering in de Penitentiaire Inrichting Vught verbeterd moet worden.

Aanleiding voor het inspectieonderzoek was het feit dat in 2012 vier gedetineerden een eind aan hun leven maakten. Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie vroeg de beide inspecties daarop om te onderzoeken of deze suïcides mogelijk samenhingen met de door de Dienst Justitiële Inrichtingen verleende zorg.

In grote lijnen blijkt dat verband er niet te zijn, zo blijkt uit het verslag van het incidentenonderzoek, dat donderdag aan de Tweede Kamer is gestuurd. De suïcides waren niet te vermijden, en verschillen zozeer van elkaar dat ze niet zijn te herleiden tot structurele problemen.

Ook de zorg was voor alle vier gedetineerden voldoende toegankelijk. Wel bleken instructies op het gebied van de veiligheid op gespannen voet te staan met die op het gebied van de zorg; het ene protocol stond acuut binnentreden van de cel niet toe, het andere gaf de instructie dat in geval van nood direct met levensreddende handelingen begonnen moest worden.

De inspecties concluderen dat er in de inrichting meer `balans' moet komen tussen veiligheid en zorg, en dat de regievoering bij calamiteiten en ook de kwaliteit van de dossiervoering moeten worden verbeterd. De inspecties onderzoeken eind dit jaar of dit inderdaad is gebeurd.

 
Provincie: