maandag, 22. april 2013 - 18:15 Update: 03-07-2014 0:59

Geheime kast met opnameapparatuur Schilderswijk is van politie

Foto van computerkast koelvin processor | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

'Het kastje met apparatuur dat in de Haagse Schilderswijk stond, is van ons', zo meldt de politie maandag.

'Zoals bekend kan de Nederlandse politie gebruikmaken van Bijzondere Opsporingsmiddelen. De inzet van deze middelen is bij de wet geregeld en wordt toegepast. Alleen in overleg en met toestemming van het bevoegd gezag kunnen bijzonder opsporingsmiddelen worden ingezet', stelt de politie.

Onderzoek vermogenscriminaliteit
De betreffende apparatuur is ingezet ten behoeve van een opsporingsonderzoek naar vermogenscriminaliteit. In overleg en met toestemming van het Openbaar Ministerie is de betreffende apparatuur ingezet. Aangezien het onderzoek nog loopt, kan er geen verdere informatie worden verstrekt.

'Dit onderzoek heeft niets te maken met een onderzoek naar het eventueel ronselen van jongeren voor de gewapende strijd in Syrië of elders in de wereld', aldus de politie.

De metalen kast is een universele kast die verschillende toepassingen kent.