donderdag, 21. maart 2013 - 11:14 Update: 30-03-2013 19:53

Geneesmiddelen in paardenvleesmengsel

Geneesmiddelen in paardenvleesmengsel
Foto: Archief FBF.nl

Den haag - In het grootschalige monitoringsonderzoek naar de vermenging van paardenvlees met rundvlees heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) tot nu toe in 2 van de ruim 500 genomen monsters resten van diergeneesmiddelen aangetroffen.

De monsters werden genomen in een Nederlands vrieshuis waar Pools rundvlees met paarden-DNA is aangetroffen. Er is bij de consumptie van deze producten geen gevaar voor de volksgezondheid. Na het aantreffen van het paarden-DNA in het rundvlees zijn bedrijven die het vlees uit het vrieshuis hebben verwerkt direct begonnen met het terughalen van de producten. De NVWA heeft na het aantreffen van paarden-DNA verder onderzoek gedaan en in 2 partijen vlees resten van diergeneesmiddelen aangetroffen. Omdat er in het vlees nu ook resten van antibiotica zijn gevonden is het nog aanwezige deel van deze 2 partijen door de NVWA formeel in beslag genomen. In één partij vlees zijn resten van het antibioticum oxytetracycline gevonden. Deze partij vlees is verwerkt in rundvleesblokjes. Deze blokjes zijn onder de merknaam Boltjes gedistribueerd onder verwerkende bedrijven en horecagroothandels. De NVWA heeft Boltjes Vleessnacks B.V. naast het terughalen van hun producten nu ook opgedragen hun afnemers tot op eindverbruikersniveau te informeren. In de andere partij vlees ging het om resten van het antibioticum sulfadimidine. Bij deze partij is de maximale toelaatbare grens voor antibiotica residuen echter niet overschreden. [b]Antibiotica[/b] Beide partijen vlees zijn afkomstig uit Polen. De te hoge waarde voor het antibioticum oxytetracycline kan er op wijzen dat de verplichte wachttermijn tussen toediening en slacht niet is aangehouden. Omdat resten oxytetracycline in de blokjes door verwerking in eindproducten sterk worden verdund, is er bij consumptie van de producten waar het vlees in verwerkt geen gevaar voor de volksgezondheid.
Provincie: