dinsdag, 24. december 2013 - 11:55 Update: 03-07-2014 0:46

Hoes gesteund door advies Advocaat-Generaal

foto van wiet | fbf
Foto: fbf
foto van wiet | fbf
Foto: fbf
Maastricht

De handhaving van het ingezetencriterium door burgemeester Hoes wordt gesteund door advies Advocaat-Generaal.

Het besloten clubcriterium en het ingezetenencriterium zijn niet in strijd met de Grondwet, het internationale recht en het Europese recht. Dat staat in de conclusie die Staatsraad Advocaat-Generaal mr. Keus vandaag heeft uitgebracht. Burgemeester Hoes is positief over de conclusie: “Ik zie de uitspraak van de Raad van State met vertrouwen tegemoet.”

Het advies van de Advocaat-Generaal komt naar aanleiding van de tijdelijke sluiting van coffeeshop Easy Going door de burgemeester van Maastricht en coffeeshop Toermalijn door de burgemeester van Tilburg. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de zaken op 14 november jl. op een rechtszitting behandeld. De Advocaat-Generaal concludeert dat de bestrijding van drugstoerisme en niet zozeer de bestrijding van concrete overlast als gevolg van coffeeshopbezoek, het dragende element is in de rechtvaardiging van het ingezetenencriterium. De conclusie bevestigt de in Maastricht uitgevoerde landelijke beleidslijn.