vrijdag, 14. juni 2013 - 16:38 Update: 03-07-2014 0:56

Kabinet gaat lasten weer opschroeven

Foto van Mark Rutte | Min. Alg. Zaken
Foto: Min. Alg. Zaken
Den Haag

Het kabinet gaat de lasten volgend jaar opnieuw verhogen.

De extra bezuinigingen van 6 miljard euro, die door onder andere het CPB werden doorgerekend, zullen volgens Rutte voor een derde bestaan uit lastenverzwaringen.
Tijdens zijn wekelijkse persconferentie zei Rutte: 'Voor dit kabinet geldt dat solide overheidsfinanciën van het allergrootste belang zijn. Dat betekent dat het nu op orde brengen van de overheidsfinanciën en tegelijkertijd het nu doorvoeren van hervormingen cruciaal is om ook de basis te leggen voor economisch herstel', aldus minister-president Rutte na afloop van de ministerraad in een reactie op de nieuwe economische cijfers.

Recent hebben De Nederlandsche Bank, ECB en het CPB de nieuwe economische cijfers gepubliceerd. Rutte constateert dat uit die cijfers min of meer eenzelfde beeld naar voren komt: 'we gaan door een moeilijke economische fase'.

In het regeerakkoord is afgesproken dat het kabinet zich houdt aan de Europese begrotingsregels van het Stabiliteits- en Groeipact. Europees Commissaris Rehn, die afgelopen week op bezoek was, heeft gezegd dat Nederland om in 2014 weer op een begrotingstekort van 3% te komen € 6 miljard extra moet bezuinigen.

In augustus, tijdens de begrotingsbesprekingen, neemt het kabinet definitieve besluiten. 'We zijn natuurlijk wel al druk bezig met de voorbereidingen, waarbij we ook kijken naar maatregelen gericht op economische groei', aldus Rutte.
 

Provincie:
Tag(s):