zaterdag, 5. oktober 2013 - 12:03 Update: 03-07-2014 0:51

Kabinet mist straks grote bezuiniging: Eerste Kamer wil geen verlaging pensioenopbouw

Foto van Tweede Kamer | Archief FBF.nl
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Voor het plan van het kabinet om de pensioenopbouw te verlagen, is in de Eerste Kamer vooralsnog geen meerderheid.

Hierdoor loopt het kabinet mogelijk een bezuiniging van bijna 3 miljard euro mis. Dit schrijven verschillende media zaterdag. Het wetsvoorstel regelt dat vanaf 2015 de jaarlijkse pensioenopbouw daalt van 2,25 naar 1,75 procent van het inkomen. Via een ingewikkelde bijspaarregeling, die met sociale partners is afgesproken, komt daar nog iets bij, waardoor een jaarlijkse opbouw van 1,85 procent mogelijk is. Het kabinet vindt een lagere pensioenopbouw wel verantwoord, omdat iedereen in de toekomst toch langer moet doorwerken en dus langer kan sparen voor zijn oudersdomsvoorziening. Maar veel Eerste Kamerleden denken  daar anders over. Daarnaast zien zij niets in de bijspaarregeleing en vinden zij dat deze regeling veel te hoge uitvoeringskosten met zich meebrengt. Deze mening is ook de Raad van State toegedaan, die in zijn advies dit plan met de grond gelijk maakte.

Het kabinet probeert nu D66 en het CDA nog over te halen, zodat dit wetsvoorstel toch kan worden aangenomen. Maar de senatoren Wopke Hoekstra (CDA) en Joris Backer (D66) lieten zaterdag in een reactie op een brief van Frans Weekers (Financiën)  weten dat het kabinet niet tegemoet komt aan de kritiek van de Eerste Kamer op het plan om de pensioenopbouw te verlagen. Hoekstra zegt, zo schrjft Nieuwsblad Geldermalsen,  dat 'het kabinet met een paar marginale verbeteringen komt, terwijl een fundamentele koerswijziging nodig is'. Hij vindt het 'onverstandig' om de pensioenopbouw te verlagen, omdat het bij veel Nederlanders tot grote problemen zal leiden. Backer zegt dat de plannen van het kabinet ervoor zorgen dat de pensioenopbouw van jongeren en zzp'ers ,,onevenredig veel slechter wordt''. Ook kan het kabinet niet garanderen dat tegenover de ingreep een verlaging van de pensioenpremies staat, zegt Backer.  De pensioenfondsen bepalen zelf hun premies. Veel fondsen zitten krap bij kas en kunnen het premiegeld niet missen. Joris Backer (D66) laat nog weten dat het voor hem geen enkele rol speelt dat de Tweede Kamerfractie van zijn partij heeft besloten met het kabinet te onderhandelen over steun aan de plannen voor volgend jaar. ‘De taak van de Eerste Kamer is het beoordelen van wetsvoorstellen’, aldus Backer in de media.

Het kabinet hoopt vooral op de steun van partijen als CDA, D66, ChristenUnie en SGP om zijn pensioenplan er door te krijgen. Naar verwachting zullen PVV En SP tegenstemmen. Als de Eerste Kamer het pensioenplan afwijst – en daar gaat het wel op lijken – dan zal het kabinet een nieuw wetsvoorstel met allerlei concessies moeten maken, dat dan weer langs de Tweede Kamer moet.