woensdag, 11. december 2013 - 17:40 Update: 03-07-2014 0:47

‘Kwaliteit van leven voor het eerst in jaren desastreus gedaald’

foto van zakgeld | fbf
Foto: fbf archief
foto van zakgeld | fbf
Foto: fbf archief
Den Haag

'Het SCP schetst de desastreuze gevolgen van de crisis. Tussen 2010 en 2012 ging de kwaliteit van leven voor het eerst in 30 jaar achteruit en koopkracht is stevig gedaald', aldus Maurice Limmen, vicevoorzitter van het CNV in reactie op de Sociale Staat van Nederland een tweejarig publicatie van het Sociaal Cultureel Planbureau die vandaag werd gepresenteerd.

'De plannen van staatssecretaris Klijnsma om de bijstand te hervormen en bijvoorbeeld een wachttijd van vier weken in te voeren voordat je een uitkering krijgt, helpen niet dit tij te keren.'

'Vooral mensen die hun baan hebben verloren of in de bijstand zijn gekomen hebben het zwaar. Ook als de economie zich herstelt vraagt die groep extra aandacht.'

Sinds de aanvang van de crisis, eind 2008, is het aantal werklozen en bijstandgerechtigden snel gestegen.

Beide aantallen lagen in 2008 op één van de laagste punten sinds midden jaren negentig, maar sindsdien is het aantal WW’ers meer dan verdubbeld en is het aantal bijstandsontvangers met ruim een derde toegenomen. 'In het sociaal akkoord hebben we een basis gelegd voor een nieuwe van-werk-naar-werk-aanpak, die moet helpen om werkloosheid te voorkomen. Dat is echt nodig,' zegt Limmen.

Flexwerkers

Het is goed dat er ook stil wordt gestaan bij de positie van flexwerkers op de arbeidsmarkt. In het rapport staat zwart op wit dat werknemers met een flexibel contract in veel opzichten slechter af zijn dan vaste werknemers. Zij krijgen bijvoorbeeld een lager salaris voor hetzelfde werk en ontvangen minder scholing. Dat signaal moeten werkgevers en politiek goed in hun oren knopen', stelt Limmen. 'Dit toont nog maar eens aan dat we onze inzet om de positie van mensen met een flexcontract moeten intensiveren.'

Ouderen

De arbeidsparticipatie van ouderen groeit volgens het rapport maar blijft wel achter. De verhoging van de AOW leeftijd zorgt ervoor dat meer ouderen langer blijven werken. 'Ik hoor veel ouderen zeggen dat ze het fysiek lastig hebben om tot aan de hogere AOW leeftijd aan de slag te blijven, daarnaast hoor ik ook mensen die juist langer willen doorwerken na de pensioenleeftijd. Volgens mij is het goed als we ons pensioensysteem aanpassen aan deze verschillen. Daarbij past een flexibele AOW', aldus Limmen. 'Een dergelijk systeem vergroot de kwaliteit van leven voor deze groep.'

Categorie: