dinsdag, 3. december 2013 - 17:52 Update: 03-07-2014 0:47

Máxima door parlement benoemd tot regentes

Foto van koningin Maxima | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Dinsdagmiddag is in de Ridderzaal Koningin Máxima tot regent van het Koninkrijk benoemd in het geval dat als de Prinses van Oranje, prinses Amalia, door erfopvolging koningin wordt en zij dan nog geen 18 jaar is.

Het gaat in dat geval om de situatie dat koning Willem-Alexander zou komen te overlijden voor de 18e verjaardag van zijn oudste dochter.

Prins Constantijn
Mocht koningin Máxima voordien onverhoopt al zijn overleden, dan wordt prins Constantijn in dat geval benoemd tot regent van het Koninkrijk. Dit geldt ook in de situatie dat koningin Máxima gedurende haar regentschap onverhoopt hiervan afstand doet of komt te overlijden.

De Staten-Generaal behandelde in een Verenigde Vergadering in de Ridderzaal in totaal drie wetsvoorstellen over de benoeming van een regent en het ouderlijk gezag over de minderjarige Koning. De laatste keer dat de Staten-Generaal vergaderden over wetsvoorstellen tot het benoemen van een regent was op 9 juni 1981.

De Voorzitter van de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal, Ankie Broekers-Knol, heeft op 21 oktober 2013 op grond van artikel 38 van het Reglement van Orde Verenigde Vergadering een commissie ingesteld ter voorbereiding van de plenaire behandeling van de wetsvoorstellen. 

De commissie, die onder leiding staat van het Eerste Kamerlid Hans Engels (D66), heeft op 26 november eindverslagen uitgebracht.