donderdag, 28. februari 2013 - 11:45 Update: 03-07-2014 1:02

Nederlandse transportsector al jaren één van de schoonsten van Europa

Nederlandse transportsector al jaren één van de schoonsten van Europa
Foto: Archief FBF.nl

Zoetermeer - Vandaag heeft de EEA een rapport gepresenteerd over de kosten van luchtvervuiling door het wegverkeer. TLN en EVO wijzen erop dat de transportsector al jaren hard op weg is naar minder vervuiling.

Vrachtauto’s zijn sinds 1990 zo’n 90 procent schoner geworden, onder andere door strenge emissienormen. Eind dit jaar wordt een nog strengere emissienorm verplicht (Euro VI). Daarnaast hebben milieuzones in 12 steden geleid tot een versnelde vervanging van voertuigen. Volgend jaar worden zeer strenge toegangseisen verplicht op de Maasvlakte. De Nederlandse transportsector investeert – ondanks de zware economische crisis – al jaren veel op het vlak van milieu. Al jaren behoort het Nederlandse vrachtautopark tot de schoonsten van Europa. [b]Veel geïnvesteerd in duurzaamheid[/b] Ondernemers hebben de laatste twee decennia volop geïnvesteerd in steeds schonere vrachtauto’s. In vijf stappen zijn de Europese emissienormen voor vrachtauto’s aangescherpt. De huidige Euro V-norm stoot 90 procent minder schadelijke stoffen als stikstofoxiden (NOx) en fijnstof uit als een Euro 0 uit 1990. Eind dit jaar wordt de volgende stap naar Euro VI gemaakt, met opnieuw een daling van 80% in de uitstoot van NOx en 50% van fijn stof. [b]Miljarden aan duurzaamheidinvesteringen[/b] Om aan de nieuwe emissienormen te voldoen zal de sector tot 2020 zo’n 1,2 miljard euro extra aan investeringen doen. Bovenop deze investeringen experimenteren transportondernemers met schone alternatieve aandrijvingen, zoals aardgas, elektrisch, hybride en biogas. En gemakshalve wordt in het rapport wederom voorbijgegaan aan het feit, dat een vrachtautocombinatie al meer dan 17 cent per kilometer betaalt aan accijns en andere heffingen. [b]EEA: tweederde gezondheidskosten niet door trucks[/b] TLN en EVO wijzen er verder op dat volgens de EEA ongeveer tweederde van alle gezondheidskosten van het wegverkeer niet door vrachtauto’s wordt veroorzaakt. Op basis van cijfers van het CBS is het aandeel van de vrachtauto in de totale uitstoot van NOx in Nederland 12,2%. Bij de uitstoot van fijn stof in het aandeel zelfs niet meer dan 3%. Het is dus belangrijk dat ook bij andere bronnen, waaronder andere weggebruikers, maatregelen worden genomen. Overigens begrijpen TLN en EVO niet waar het genoemde bedrag van 1,7 miljard aan kosten specifiek vandaan komt. De organisaties zien dit bedrag niet terug in het EEA rapport. Tevens vragen de organisaties zich af of er ook rekening is gehouden met de buitenlandse vrachtauto’s die door Nederland rijden.
Provincie: