dinsdag, 8. januari 2013 - 15:25 Update: 03-07-2014 1:04

Rechter verbiedt kappen in wijk Monnikenhof Vianen

Rechter verbiedt kappen in wijk Monnikenhof Vianen

De bestuursrechter in Utrecht heeft dinsdag bepaald dat er voorlopig geen kapactiviteiten meer mogen plaatsvinden in de wijk Monikkenhof in Vianen. Een groep omwonenden had de rechter gevraagd de kapactiviteiten die de gemeente momenteel in de wijk uitvoert stil te leggen.

Volgens de omwonenden is er een kapvergunning nodig voor de werkzaamheden die nu worden uitgevoerd. De gemeente vindt dat de werkzaamheden zonder vergunning kunnen plaatsvinden en wil er mee doorgaan. Volgens de rechters is op dit moment niet duidelijk welke bomen de gemeente precies kapt en valt daarom niet uit te sluiten dat het om zogenaamd beschermde houtopstand gaat. Voor het kappen daarvan is een vergunning nodig. Daarom verbood de rechter voorlopig alle kapactiviteiten in de wijk. In een bodemprocedure moet nu worden bepaald wie er gelijk heeft. De rechter heeft de kap verboden tot zes weken nadat uitspraak in die zaak is gedaan.
Provincie: