donderdag, 19. december 2013 - 10:24 Update: 03-07-2014 0:46

Ruim 10% van de Nederlanders depressief in 2012

foto van hoofddoek depressie | fbf
Foto: fbf
Den Haag

Ruim 10 procent van de Nederlanders gaf in 2012 aan somber of depressief te zijn geweest en bijna 6 procent kreeg in 2011 antidepressiva verstrekt. Onder Turkse vrouwen en Marokkaanse mannen komen depressieve gevoelens veel vaker voor.

In 2012 gaf één op de tien Nederlanders van 12 jaar of ouder in de Gezondheidsenquête van het CBS aan dat ze de afgelopen 12 maanden minstens 2 weken achter elkaar somber of depressief waren. Vrouwen hebben anderhalf maal zo vaak depressieve gevoelens als mannen. Het aandeel mensen met depressieve klachten is de afgelopen jaren nauwelijks veranderd.

Grote verschillen naar herkomst

Er zijn wel verschillen tussen bevolkingsgroepen. Zo had 21 procent van de Marokkaanse mannen dit soort klachten in 2006-2012, tegenover 7 procent van de autochtone mannen. Van de Turkse vrouwen was zelfs 26 procent somber of depressief, tegenover 11 procent van de autochtone vrouwen. Allochtone herkomstgroepen in ons land hebben een andere leeftijdsopbouw dan autochtonen. Ook verschilt het opleidingsniveau en het percentage dat betaald werk heeft, allemaal factoren waarvan bekend is dat ze samenhangen met het hebben van depressieve gevoelens. Dit verklaart echter maar een deel, ook na correctie voor deze verschillen blijft het aandeel personen met depressieve klachten relatief hoog bij Turkse vrouwen en Marokkaanse mannen.

6 procent antidepressiva

In 2011 kreeg gemiddeld bijna 6 procent van de mensen antidepressiva verstrekt die door de basisverzekering zijn vergoed. Dit aandeel is de afgelopen jaren licht toegenomen en ligt hoger voor Turkse mannen en vrouwen en Marokkaanse mannen dan voor autochtonen. Het aandeel is het hoogst onder Turkse vrouwen, bijna 11 procent. Dit beeld komt overeen met de uitkomsten uit de Gezondheidsenquête. Surinaamse vrouwen daarentegen gaven in de enquête aan meer last te hebben van depressie dan autochtone vrouwen, terwijl zij minder antidepressiva verstrekt kregen.

Vooral veel antidepressiva voor Turkse vrouwen van middelbare leeftijd Voor autochtone vrouwen geldt dat het gebruik van antidepressiva toeneemt met de leeftijd tot een jaar of 45, daarna blijft het redelijk stabiel. Bij Turkse vrouwen is er een opvallende piek bij de 45- tot 55-jarigen: ruim 28 procent van hen kreeg antidepressiva verstrekt in 2011, tegenover 11 procent van de autochtone vrouwen van die leeftijd. Bij de 65-plussers zijn de verschillen tussen Turkse en autochtone vrouwen nagenoeg verdwenen.

Provincie: