maandag, 30. december 2013 - 9:22 Update: 03-07-2014 0:46

Straks groot tekort aan leerkrachten basisonderwijs

Foto van leerling voor bord | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl

CNV Onderwijs wil dat de overheid met geld over de brug komt, om duizenden jongen leerkrachten nu aan een baan in het onderwijs te helpen. Dit schrijft de Telegraaf maandag.

Er zullen in 2014 opnieuw duizenden banen in het onderwijs verdwijnen als gevolg van bezuinigingen, vergrijzing en toename van krimpgebieden. De vakbond CNV Onderwijs waarschuwt al jaren voor de problemen die voglens de bond worden veroorzaakt door de bezuinigingen op het onderwijs. Joany Krijt van het CNV zegt in de krant: 'Op dit moment zijn er door de krimp minder leraren nodig, maar als je geen nieuwe instroom hebt, is er in 2017 gegarandeerd een tekort van 2000 docenten.' Dan gaan veel leraren met pensioen. Krijt heeft wel een oplossing. 'De uitstroom van docenten is ongekend fors. Daarom vragen wij de overheid om geld uit te trekken voor zogeheten bovenformatief aannamebeleid. Dat plan behelst om toch jonge leerkrachten te benoemen, ondanks het feit dat scholen geen geld meer hebben. Op die manier zitten we straks niet zonder docenten en help je pabostudenten direct aan een baan.'

Er is nu minder werk in het onderwijs en daardoor gaan er minder studenten naar de pabo's. En afgestudeerde docenten laten zich massaal omscholen. De onderwijsbond vindt situratie in het onderwijs 'zorgwekkend'. Krijt in de Telegraaf: 'De afgelopen vijf jaar zijn er al 10.000 banen verloren gegaan in het primair onderwijs. De komende twee jaren komen daar nog eens 6000 bij.'

CNV Onderwijs verwacht dat in 2017 de grootste problemen zich zullen voordoen. Krijt: 'En rondom dat keerpunt zullen schoolleiders schreeuwen om nieuw personeel dat er dan niet is.Volgens Krijt moet oudere leraren gestimuleerd worden om vervroegd met pensioen te gaan. Maar het kabinet wil juist langer doorwerken stimuleren. Daarom geeft de overheid een boete van 52% op het bedrag dat schoolbesturen aan oudere leraren geven om hun lagere pensioen aan te vullen. Hierdoor wordt eerder stoppen om ruimte te maken voor jongeren juist ontmoedigd in plaats van aangevuld.

Ook in het voortgezet onderwijs is er een gebrek aan docenten. Vooral voor exacte vakken en Duits. Krijt hierover in de Telegraaf: 'In het VO is er sprake van een kwalitatief probleem. Leerlingen krijgen geen garanties of ze die vakken nog wel kunnen volgen.