vrijdag, 20. december 2013 - 9:49 Update: 03-07-2014 0:46

Tenminste 16 gemeenten starten proef participatie-verklaring

Foto van moslim vrouwen en kind | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Amsterdam

Minstens 16 gemeenten starten volgend jaar een proef met de participatieverklaring voor nieuwkomers in Nederland. Dit schrijft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Start januari 2014
Nieuwkomers worden daarin gewezen op hun rechten en plichten en de fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving. De verklaring is onderdeel van een breder pakket aan maatregelen om integratie van migranten te laten slagen.  De gemeenten starten met deze proef in januari 2014.

De minister ziet het als de rol van de overheid dat het voor iedereen die naar Nederland komt duidelijk is wat de rechten en plichten zijn. ‘Juist nieuwkomers willen de normen en waarden kennen om te weten wat er van ze verwacht wordt. Dat zorgt er ook voor dat ze makkelijker hun weg vinden in de Nederlandse samenleving en minder kwetsbaar zijn voor uitbuiting en misbruik’, aldus Asscher. 

‘Nieuw in Nederland’
Behalve de verklaring zetten gemeenten ook andere middelen in zoals informatiebijeenkomsten, taaltrajecten en coaches om nieuwkomers zo goed mogelijk wegwijs te maken in de samenleving. Een voorbeeld is de brochure ‘Nieuw in Nederland’ met voorlichting over wonen, werken, gezondheidszorg en onderwijs.

De participatieverklaring is bedoeld voor zowel migranten van binnen als buiten de Europese Unie. Met het oog op het vrije werknemersverkeer is het ook voor EU-migranten essentieel dat ze goed aansluiten bij de Nederlandse samenleving. 

Bulgaren en Roemenen
Zo wordt per 1 januari 2014 de arbeidsmarkt voor werknemers uit Bulgarije en Roemenië opengesteld. De minister neemt nog meer maatregelen om het vrije werknemers verkeer in goede banen te laten leiden, zo worden schijnconstructie en malafide werkgevers hard aangepakt.

Gemeenten
De volgende gemeenten doen in ieder geval mee aan de proef:  Amsterdam, Rotterdam, Westland, ‘s-Hertogenbosch, Peel en Maas, Horst aan de Maas, Venray, Doetinchem, Enschede, Zundert (in samenwerking met de regio West Brabant), Amersfoort, Ermelo, Harderwijk, Zeewolde, Spijkenisse en Waalwijk. Bij een aantal ander gemeenten zal besluitvorming over deelname nog plaatsvinden.