vrijdag, 25. oktober 2013 - 14:18 Update: 03-07-2014 0:50

Vakbond Defensie spreekt van Sterfhuisconstructie

Foto van militairen | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

De aankondiging die Minister Hennis vrijdag deed dat er minder banen bij Defensie worden geschrapt door het Herfstakkoord, zijn voor de grootste vakbond voor defensiepersoneel, de VBM, nog geen reden om te juichen.

Integendeel, de vakbond spreekt zelfs van een ‘Sterfhuisconstructie’. ‘Defensie mag dan gaan bouwen aan een iets minder kleine krijgsmacht dan eerst de bedoeling was. Er moet minder personeel weg, maar het gaat nog altijd om grote aantallen. En naar een volledige WUL-compensatie kunnen de overgebleven militairen fluiten’, aldus de VBM.

Minister Hennis van Defensie schrijft dat ze dankbaar is voor het geld dat Defensie er bij krijgt vanwege de begrotingsaf-spraken van 11 oktober jl. Met name dankzij ChristenUnie en SGP krijgt Defensie er (vanaf 2015) 115 miljoen euro per jaar bij. Maar daar gaat dan wel weer 49 miljoen van af omdat Defensie net als andere ministeries geen prijscompensatie krijgt.

Maar de belangrijkste redenen voor de negatieve reactie van de VBM zijn twee feiten. Ten eerste moeten er nog altijd collega's weg die daar eigenlijk niet voor voelen. Het zijn er wel minder dan de minister in september dacht. Ze weet ook (nog) niet hoe veel het er uiteindelijk zullen zijn. Maar al met al zullen er zeker nog zo'n 2000 collega's met gedwongen ontslag moeten door de bezuinigingsmaatregelen sinds 2011.

Ten tweede blijft er – ondanks alle financiële injecties –een vervelende steen in de gevechtslaarzen van de militairen zitten. Want er komt, zo concludeert de VBM, hoe dan ook geen volledige compensatie voor de gevolgen van de Wet Uniformering Loonbegrip (WUL). Het ministerie van Financiën weigert blijkbaar elke medewerking aan het volledig compenseren van de netto-inkomensgevolgen, na de deelcompensatie van begin 2013 altijd nog gemiddeld -1,5%.

‘Sterfhuisconstructie’
Nu mag de minister de kleine christelijke partijen dan wel 'dankbaar' zijn voor het extra geld en heeft zij naar eigen zeggen 'goed nieuws', maar al met al blijft het bij minimale stappen in het ongedaan maken van de sterfhuisconstructie. De luchtmacht behoudt weliswaar Leeuwarden als Main Operating Base, maar de krijgsmacht wacht al sinds 2006 op de onbemande MALE-UAV's die de veel te vroeg afgestoten Orion-patrouillevliegtuigen moeten vervangen. Ook het toch in de vaart nemen van het Joint Support Ship (JSS) ontkracht het beeld van de sterfhuisconstructie niet.

De JSS zal in eerste instantie als bevoorrader gaan varen ter vervanging van Zr.Ms. Amsterdam. Dat vormt geen reële bijdrage aan de slagkracht van wat je intussen toch wel een armzalige krijgsmacht kunt noemen.