vrijdag, 20. september 2013 - 17:57 Update: 03-07-2014 0:51

VEB stapt naar Europees Hof om SNS

Foto van geldautomaat SNS | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag/Brussel

De VEB heeft een klacht ingediend bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens tegen de Nederlandse Staat. Dit meldt de VEB vrijdag.

‘De minister van Financiën heeft onrechtmatig gehandeld jegens SNS-beleggers met zijn besluit tot onteigening’, aldus de VEB.

De VEB heeft ernstige twijfels of de onteigening van SNS effectenhouders op basis van de Interventiewet met de nodige eisen van rechtszekerheid en zorgvuldigheid is omgeven.

Reden om de Interventiewet door de hoogste Europese rechter te laten toetsen.

VEB-directeur Jan Maarten Slagter: 'Het ligt op de weg van VEB om deze toepassing van de nieuwe Interventiewet door de hoogste Europese rechter te laten toetsen. Onteigening van particulier eigendom is een zo vergaande inbreuk op de rechten van de burger dat een Europese toetsing geboden is'.