maandag, 11. maart 2013 - 9:12 Update: 03-07-2014 1:01

Veel meer mensen lijden aan slaapapneu zonder het zelf te weten

Veel meer mensen lijden aan slaapapneu zonder het zelf te weten

Amsterdam - Mensen die lijden aan slaapapneu zijn zich hier meestal niet van bewust, terwijl de aandoening ernstige gevolgen kan hebben voor de gezondheid en goed is te behandelen.

Dit blijkt uit de resultaten van een nieuwe grootschalige wetenschappelijke studie die de afgelopen twee jaar is uitgevoerd door de Universiteit Twente, Medisch Spectrum Twente, de ApneuVereniging en Philips. Het onderzoek is gehouden onder 4.206 medewerkers van Philips in Nederland. Van hen bleek 6,4% slaapapneu te hebben. Dit percentage ligt beduidend hoger dan tot op heden in onderzoek is aangetoond. Opvallend is dat 78% van de mensen bij wie slaapapneu werd vastgesteld, zich er geheel niet van bewust was te kampen met deze slaapstoornis. Het onderzoek had als doel actuele wetenschappelijke inzichten te vergaren hoe vaak slaapapneu, ook wel Obstructief Slaap Apneu Syndroom (OSAS) genaamd, voorkomt. Al decennia wordt een grote mate van onderdiagnose vermoed door artsen en wetenschappers. Tijdens de studie is daarom gekeken hoeveel mensen aan de ziekte lijden zonder dit te weten en zonder behandeld te worden, en is gekeken of het percentage hoger ligt dan de gangbare cijfers, die uitgaan van een percentage tussen de twee en vier. Nooit eerder werd onderzoek gedaan naar deze ziekte onder zo'n grote groep mensen. 29% van alle medewerkers van Philips in Nederland deed mee aan het onderzoek. Het ging om mannen en vrouwen van verschillende leeftijden, opleidingsniveaus, met verschillende soorten functies en culturele achtergronden. Eerdere bekende en vaak aangehaalde screeningsonderzoeken onderzochten aanzienlijk kleinere populaties. Zo werd in 1993 een groep van 602 mensen onderzocht.
Categorie: