dinsdag, 3. september 2013 - 7:57 Update: 03-07-2014 0:52

Vrees voor kwaliteitsverschillen bij overhevelling jeugdzorg naar gemeenten

Foto van spelende kinderen | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl
Amsterdam

Uit een dinsdag gepubliceerde enquête van Abvakabo FNV blijkt dat hulpverleners vrezen voor de kwaliteit in de jeugdzorg als deze zorg wordt overgeheveld naar de gemeenten,

Volgens hen zal dan veel specialistische zorg verloren gaan en er zullen kwaliteitsverschillen in deze zorg ontstaan tussen de gemeenten. Dit schrijft het AD dinsdag.

De enquête werd gehouden onder ruim 1200 werknemers in de jeugdzorg. Van de ondervraagden vreest 86 procent dat kinderen en hun ouders straks niet meer de zorg krijgen die ze nodig hebben. Abvakabo FNV-voorzitter  Corrie van Brenk vindt de onverheveling van de jeugdzorg naar de gemeenten onwenselijk. Maar als het toch doorgaat, moet het volgens haar zorgvuldig gebeuren, omdat anders omdat anders de kwaliteit en continuïteit van de zorg voor kwetsbare kinderen niet gegarandeerd kan worden.

Als de plannen doorgaan krijgen gemeenten over 1,5 jaar de verantwoordelijkheid over de zorg. Van Brenk: "Gemeenten krijgen een grote mate van beleidsvrijheid. Het geld dat gemeenten krijgen voor jeugdzorg wordt niet geoormerkt. Dat betekent dat ze zelf kunnen bepalen welke zorg gezinnen in hun gemeente krijgen. De rijkdom van een gemeente zal hierin bepalend zijn." Volgens haar heeft elk gezin en elk kind recht op gelijke kwalitatief hoogwaardige zorg. Van Brenk: "Het zou zo kunnen zijn dat als je een kind hebt, je beter in de ene gemeente kan wonen en als je een oude moeder hebt, kun je beter in deze gemeente blijven, want die doet het hier weer goed in."