woensdag, 22. mei 2013 - 12:17 Update: 03-07-2014 0:57

Vrouwelijke co-assistenten vaak seksueel geïntimideerd

Archief EHF
Foto: EHF
Utrecht

Uit een enquête van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunde (KNMG), gehouden onder bij 3000 geneeskundestudenten, blijkt dat 20 procent van de coassistenten tijdens de studie weleens seksueel geïntimideerd wordt, Dit melden verschillende media woensdag.

Het gaat vooral om patiënten en in iets mindere mate om artsen die zich schuldig maken aan ongewenste opmerkingen over uiterlijk, lichamelijk contact of seksueel getinte opmerkingen.

Uit een in 2006 gehouden enquête kwam ongeveer hetzelfde beeld naar voren. Daarop werd toen geschokt gereageerd en er werden allerlei maatregelen in gang gezet om intimidatie bespreekbaar te maken en de meldingsprocudures te versimpelen. Maar nu is duidelijk geworden dat de problemen zich nog onverminderd voordoen. Slechts 7 procent van de studenten meldt een incident op de faculteit. Volgens de helft van de coassistenten worden  ook tijdens medische handelingen seksueel getinte opmerkingen gemaakt. Zo merkte een chirurg tegen een coassistent die een urinekatheter inbracht bij een patiënt op dat ze er 'echt voor ging'. "Je mag die van mij ook wel eens vasthouden."

Het platform vindt dat faculteiren meer aandacht moeten schenken aan de omgang met seksuele intimidatie. Het platform wijst erop dat maar een derde van de respondenten weet waar ze seksuele intimidatie kunnen melden. Ook moet de werkomgeving veiliger worden.

 

Provincie:
Tag(s):