vrijdag, 11. april 2014 - 13:25 Update: 03-07-2014 0:38

Aantal zelfdodingen in Flevoland fors gestegen

Foto van forensisch onderzoek in woning | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Lelystad

Het aantal zelfdodingen in Flevoland is vanaf 2011 fors gestegen.

'Flevoland behoorde voor die tijd tot een van de regio’s in ons land waar het minst aantal zelfdodingen plaatsvond', aldus de GGD.

Nu is Flevoland landelijk één van de koplopers ten aanzien van het aantal zelfdodingen. In 2011 waren er 22 zelfdodingen, in 2012 waren dat er 45 en in 2013 is dit verder gestegen tot 51.

Het vaststellen van de oorzaak van een zelfdoding door een forensisch arts van de GGD is vaak complex. Bij meer dan een derde van de zelfdodingen is de oorzaak dan ook onbekend.

Economische recessie
De meest geregistreerde oorzaak is evenwel psychische problematiek. Ook landelijk wordt een stijging gezien in het aantal zelfdodingen. De oorzaak van de stijging is niet met zekerheid te benoemen, echter een verband wordt wel gelegd met de economische recessie.

In Flevoland komt zelfdoding vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Daarnaast lijkt het relatief vaak voor te komen bij mannen in de leeftijd tussen de 50 en 65 jaar oud. Dit komt overeen met landelijke bevindingen.

Vanwege deze zorgelijke ontwikkeling is door GGD Flevoland een plan van aanpak suïcidepreventie opgesteld. Belangrijk onderdeel van het preventieprogramma is het trainen van hulpverleners op het herkennen van suïcidale gedachten en het beter toezien op het toe geleiden naar zorg van mensen die een suïcidepoging hebben ondernomen of suïcidale gedachten hebben.

Met dit plan van aanpak wil GGD Flevoland het aantal zelfdodingen met 10% verminderen in een periode van vier jaar. De GGD maakt in de komende maanden met alle Flevolandse gemeenten afspraken over de financiering van het plan. Daarnaast wordt de samenwerking gezocht met partnerorganisaties in Flevoland om het aantal zelfdodingen gezamenlijk terug te dringen.