woensdag, 2. april 2014 - 17:55 Update: 03-07-2014 0:39

Beslissing afschaffen statiegeld plastic fles gebaseerd op onjuiste gegevens

Foto van plastic frisdrankfles met statiegeld | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Apeldoorn

De basis waarop is besloten om het statiegeld op grote plastic flessen onder voorwaarden vrij te geven per 1 januari 2015 is onjuist.

Dit blijkt uit een onlangs verschenen rapport van het onderzoeks- en adviesbureau CE Delft. De conclusies in het rapport staan haaks op de bevindingen uit het in 2012 opgestelde Wageningen UR (WUR) rapport, die destijds het belangrijkste argument vormden om statiegeld af te schaffen. De grootste leverancier van emballagesystemen in Nederland, Tomra Systems, heeft hierop besloten een formele klacht in te dienen bij de Commissie wetenschappelijke integriteit van de Wageningen UR.

Het rapport van CE Delft laat zien dat de kosten van het statiegeldsysteem in Nederland gemiddeld 3,0 eurocent per fles bedragen in plaats van de eerder door WUR berekende 5,9 eurocent per fles: een factor twee lager. afschaffing van statiegeld is daarmee niet alleen slecht voor het milieu en de recycling, maar ook financieel gezien niet meer aantrekkelijk.

“De Tweede Kamer en later ook de Nederlandse gemeenten zijn tijdens de besluitvormingsfase in 2012 ernstig misleid door de WUR-rapportage, die is opgesteld in opdracht van de frisdrankindustrie. Diverse kosten zijn stelselmatig te hoog opgevoerd en nadrukkelijk is gesuggereerd dat statiegeld een achterhaald systeem zou zijn. Het tegendeel is echter waar: milieutechnisch en financieel. De conclusies van de uitgevoerde review van CE Delft zijn zo ernstig dat deze aanleiding zijn om stappen te ondernemen tegen de opsteller van het WUR-rapport, dr. E.U. Thoden van Velzen”, aldus René Hissink, operationeel directeur van Tomra Systems.

Hij vervolgt: “Het gaat om het behoud van het best denkbare systeem, waar Nederland altijd terecht trots op is geweest, en de 800 banen die ermee gemoeid zijn. Wij roepen daarom politiek en bestuur op de ingeslagen weg naar afschaffing van statiegeld te verlaten”.