donderdag, 31. juli 2014 - 17:21 Update: 31-07-2014 21:56

Cardiologen vangen bot bij rechter

Spijkernisse

De rechtbank Rotterdam heeft uitspraak gedaan in de zaken die door een aantal cardiologen van het (voormalige) Ruwaard van Putten ziekenhuis zijn aangespannen tegen de beslissingen van de inspecteur van de Gezondheidszorg en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De inspecteur heeft in 2012 aan het Ruwaard van Putten het bevel opgelegd de cardiologen voor de duur van zeven dagen geen zorg meer te laten verlenen binnen het ziekenhuis. De minister heeft vervolgens het bevel van de inspectie verlengd.


De rechtbank heeft geoordeeld dat de inspecteur in het kader van zijn taak terecht tot de oplegging van dit bevel is kunnen overgaan. De situatie was zodanig acuut en ernstig dat met het nemen van maatregelen niet op een plan van aanpak kon worden gewacht. Daarom was de inspecteur bevoegd tot het geven van het bevel, zoals geregeld in artikel 8 van de Kwaliteitswet.
 
Hoewel het bevel voor de cardiologen grote consequenties had, heeft de rechtbank geoordeeld dat de inspecteur in de gegeven omstandigheden het patiëntbelang zwaarder heeft mogen laten wegen dan de belangen van de cardiologen. Daarbij achtte de rechtbank het van belang dat het bevel van de inspecteur slechts gold voor een duur van zeven dagen.
 
De rechtbank heeft daarnaast geoordeeld dat de minister heeft kunnen besluiten het bevel van de inspecteur te verlengen. Omdat de minister aan de duur van de verlenging en de mogelijkheid van in de toekomst te verlenen zorg door de cardiologen geen overwegingen heeft gewijd kan het besluit van de minister desondanks niet in stand blijven. De rechtbank heeft verweerder daarom opgedragen hierover een nieuw besluit te nemen.
 

Provincie: