maandag, 1. december 2014 - 13:25 Update: 01-12-2014 13:43

Dopingcontroles worden wettelijk vastgelegd

Dopingcontroles worden wettelijk vastgelegd
Foto: Archief EHF
Den Haag

Minister Edith Schippers van VWS bereidt een wetsvoorstel voor om dopingcontroles in Nederland een wettelijke grondslag in de Dopingwet te geven. Dit schrijft Schippers maandag aan de Tweede Kamer.

Nu is het nog zo dat dopingcontroles alleen geregeld worden in de reglementen van sportbonden. Het wetsvoorstel, dat nu in voorbereiding is, biedt een juridische basis voor de uitvoering van controles. Dit is noodzakelijk voor de bescherming van de privacy en het gebruik van persoonsgegevens van sporters. Om aan de regelgeving te voldoen moet de Dopingautoriteit met de inwerkingtreding van de wet een zelfstandig bestuursorgaan worden (ZBO).

Het ZBO krijgt de wettelijke taken om de dopingcontroles en de zogenaamde intelligence en investigation activiteiten uit te voeren. Daarnaast zal het ZBO voorlichting over dopinggebruik in de sport en daarmee samenhangende activiteiten gaan geven. Minister Schippers brengt de Dopingwet zo spoedig mogelijk in procedure. Naar verwachting ligt het wetsvoorstel in de loop van volgend jaar in de Tweede Kamer.

Categorie:
Provincie: