vrijdag, 4. juli 2014 - 19:03 Update: 04-07-2014 20:25

'Geef patiënt toegang tot eigen medische dossier'

patiënt, toegang, medische dossier
Den Haag

De patiënt moet, het liefst met één druk op de knop op een website, inzicht krijgen in zijn/haar medische dossier. Patiënten moeten uiteindelijk zelf hun persoonlijk gezondheidsdossier (PGD) kunnen beheren.

Om de privacy te waarborgen voor de patiënt dient er een ‘patiëntgeheim’ te komen, in aanvulling op het medisch beroepsgeheim voor zorgprofessionals. Ook is het noodzakelijk om bij de inrichting van het PGD de privacynormen in te bouwen

.
Om kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg te verbeteren is het verder noodzakelijk dat niet-identificeerbare gezondheidsinformatie beschikbaar komt voor publieke doeleinden. 
Voor deze veranderingen is het nodig dat het ministerie van VWS de regie neemt om te zorgen dat relevante partijen in de zorg bindende besluiten nemen over de inrichting van de informatievoorziening in de zorg. Dat staat in het advies ‘Patiënteninformatie, informatievoorziening rondom de patiënt’ dat de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) vandaag aanbiedt aan Leon van Halder, SG van het ministerie van VWS.

Categorie:
Provincie: