maandag, 17. maart 2014 - 10:16 Update: 03-07-2014 0:40

Grontmij inspecteert ambassadegebouwen wereldwijd

foto van ambasade
Den Haag

Advies- en ingenieursbureau Grontmij heeft met het Ministerie van Buitenlandse Zaken een raamovereenkomst “Inspecteurs Beheer & Onderhoud” gesloten om de status voor het onderhoud van ambassadegebouwen en –terreinen wereldwijd in kaart te brengen. De raamovereenkomst geldt voor twee jaar, met de optie tot een jaarlijkse verlenging van maximaal vier maal.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft meer dan 150 ambassades, consulaten en permanente vertegenwoordigingen bij internationale organisaties en ongeveer 360 honoraire consulaten. De panden zijn verspreid over de hele wereld en variëren van monumentale objecten tot nieuwbouw. Het zijn kanselarijen, ambtswoningen en overige gebouwen in het buitenland.

Met inspecties op locatie brengt Grontmij het benodigde onderhoud van de panden en terreinen in kaart. Bij complexe onderhoudswerkzaamheden en -calamiteiten biedt het bedrijf begeleiding en houdt toezicht tijdens de uitvoering. Daarnaast ondersteunt Grontmij het Ministerie bij de opbouw van de organisatie voor het beheer en onderhoud van de ambassadegebouwen en –terreinen.

Grontmij heeft van 2008 tot en met 2011 ook de onderhoudstatus van de ambassadegebouwen en –terreinen wereldwijd met inspecties in kaart gebracht.