vrijdag, 14. februari 2014 - 15:35 Update: 03-07-2014 0:42

Hoger beroep OM tegen vrijspraak zaak Vivica Spong

Hoger beroep OM tegen vrijspraak zaak Vivica Spong
Foto: Archief EHF
Utrecht

Het Openbaar Ministerie (OM) Midden-Nederland heeft hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank in de zaak waarin een 43-jarige man is vrijgesproken van de moord, danwel doodslag op zijn partner Vivica Spong en haar ongeboren kind. Dit meldt het OM vrijdag.

Rechtbank:'Onvoldoende bewijs'
De rechtbank oordeelt dat niet met voldoende mate van zekerheid kan worden vastgesteld dat Vivica Spong ten gevolge van een door verdachte gepleegd misdrijf om het leven is gekomen en concludeert dat er onvoldoende wettig bewijs is voor een veroordeling. Het OM heeft een andere visie op de waardering van de bewijsmiddelen dan de rechtbank.

Zoektermen ‘killing without a trace'
Met de rechtbank constateert het Openbaar Ministerie dat de verdachte op meerdere voor zijn alibi cruciale punten aantoonbaar heeft gelogen en dat zeer belastende zoektermen als ‘killing without a trace' aan hem toegeschreven dienen te worden.

Eveneens constateert het Openbaar Ministerie met de rechtbank dat het forensisch bewijs niet eensluidend is en dat een zekere doodsoorzaak niet kan worden vastgesteld. Dit laat echter onverlet dat de forensisch deskundigen slechts voor verstikking als doodsoorzaak aanwijzingen hebben gevonden. Voor geen enkele andere doodsoorzaak - ook niet voor een val van de trap - zijn aanwijzingen gevonden door de forensisch deskundigen.

Zwanger
Anders dan de rechtbank is het Openbaar Ministerie dan ook van mening dat deze aanwijzingen voor verstikking (en de totale afwezigheid van aanwijzingen voor een andere doodsoorzaak) in combinatie met het tactisch bewijs zoals onder meer de leugenachtige verklaringen van verdachte en de zeer belastende zoektermen wel degelijk voldoende bewijs opleveren om te komen tot een veroordeling voor de moord dan wel doodslag op Vivica Spong en haar nog ongeboren zoon Julian.

Provincie: