vrijdag, 4. april 2014 - 21:12 Update: 03-07-2014 0:38

Kamp stelt 64 miljoen beschikbaar voor bedrijven in topsector

Foto van laboratorium techniek | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Door een bijdrage van 64 miljoen euro van het kabinet wordt het mogelijk voor bedrijven en kennisinstellingen om intensiever te gaan samenwerken. Dit meldt het ministerie van Economische Zaken vrijdag.

'Nationale en Europese netwerken en consortia worden verstevigd en nieuw vraaggestuurd onderzoek wordt gezamenlijk gestart', aldus het ministerie.

Met de bijdrage komt het kabinet tegemoet aan een oproep van het bedrijfsleven om de succesfactoren van de Technologische Top Instituten voort te zetten. De sterktes van deze instituten worden nu structureel ondergebracht in het topsectorenbeleid.

Dit schrijft minister Kamp van Economische Zaken vrijdag 4 april 2014 namens het kabinet aan de Tweede Kamer.

Grotere rol Nederland door krachtenbundeling
Minister Kamp van Economische Zaken: ‘Innovatieprocessen gaan sneller dan ooit. Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen beschikken over de kennis en expertise die nationaal en internationaal kan bijdragen aan het oplossen van economische en maatschappelijke vraagstukken, zoals grondstoffenschaarste, klimaatverandering en vergrijzing. Door krachten te bundelen in een structurele samenwerking kan Nederland een nog grotere rol van betekenis spelen.’

Economische Zaken investeert eenmalig 45 miljoen euro om de nieuwe samenwerking met kennisinstellingen en binnen de Topconsortia voor Kennis en Innovatie te realiseren. De ministeries van VWS en IenM zetten de komende jaren respectievelijk 9 en 10 miljoen in voor de topsector Logistiek en Europese netwerkvorming voor de topsector Life Sciences & Health. De topsectoren krijgen drie tot vier jaar de tijd om de verstevigde samenwerking vorm te geven.

Oplossingen voor economische en maatschappelijke vraagstukken
Topsectoren konden de afgelopen tijd plannen indienen om de versterkte samenwerking met de kennisinstellingen goed vorm te geven. Uit die plannen blijkt dat bedrijven en kennisinstellingen nieuwe kansen zien om samen te werken aan oplossingen voor economische en maatschappelijke vraagstukken.

Internationaal toonaangevend blijven
Emmo Meijer, CTO van FrieslandCampina en voorzitter van het Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) Agri&Food: 'Als Topsector Agri&Food hebben we de handschoen opgepakt en gaan we vergaand samenwerken tussen de twee belangrijke kennisinstellingen op het gebied van Agri&Food, TNO en DLO. Gebundeld met de ervaring en programma´s van het voormalige topinstituut TIFN en een nieuwe samenwerking met NWO kunnen we internationaal toonaangevend blijven als dé partner voor het innovatieve internationale Agri&Food bedrijfsleven.'

Verschillende disciplines bundelen
Bert-Jan Lommerts, CEO van het MKB-bedrijf Latexfalt en vertegenwoordiger van het MKB in de topsector Chemie: 'Vroeger werkten we in aparte instituten elk aan een eigen specialiteit. De noodzaak om plannen te maken voor structurele samenwerking heeft ons ervan bewust gemaakt dat we de grote uitdagingen van de toekomst veel beter kunnen oppakken door verschillende disciplines te bundelen. De chemiesector heeft bijvoorbeeld kennis die van groot belang is voor de gezondheidszorg. Dat gaan we nu samen oppakken in ons programma ‘Chemistry of Life’. Daarin gaan we bijvoorbeeld werken aan nieuwe geneesmiddelen en antibiotica, synthetische vaccins, biologisch afbreekbare implantaten en hoogwaardige supplementen voor gezonde voeding.'