donderdag, 18. december 2014 - 16:45 Update: 19-12-2014 10:13

''Rijdende rechter'' moet ruziënde gemeenten om brug gaan helpen

foto van brug N201 over de Amstel
Foto: fbf
Uithoorn/Mijdrecht

De gemeente De Ronde Venen en de gemeente Uithoorn ruziën al maanden over een brug over de Amstel. De gemeente Uithoorn had, tot grote schrik van gemeente De Ronde Venen, aangekondigd de brug te zullen sluiten voor autoverkeer wanneer de nieuwe N201 zou zijn omgelegd.

Deze weg is inmiddels een feit. De gemeente Uithoorn wil op de oude 201, die nu de N196 heet, een nieuw winkelcentrum gaan bouwen met een zogenaamde garagevariant. Dat betekend dat de brug over de Amstel blijft bestaan, maar voertuigen straks in een garage uitkomen en geen gebruik meer kunnen maken van het doorgaande verkeer. Het college van de Ronde Venen is niet blij met de voorgenomen plannen van Uithoorn.

Volgende stap

Het college van B en W van De Ronde Venen heeft vorige week besloten een volgende stap te zetten in de procedure om met Uithoorn tot overeenstemming te komen betreffende het geschil over de Prinses Irenebrug.

De Ronde Venen en Uithoorn hebben getracht het geschil in onderling overleg op te lossen. Dit is niet gelukt. De Ronde Venen heeft daarom dinsdag 9 december besloten mediation (een bemiddelaar) in te schakelen om te kijken of op die manier tot overeenstemming kan worden gekomen. 

Uithoornse dorpscentrum

Door de gemeente Uithoorn worden plannen ontwikkeld voor de herontwikkeling van het Uithoornse dorpscentrum. Deze plannen hebben grote gevolgen voor de verkeersstromen tussen de gemeenten De Ronde Venen en Uithoorn. Over deze invulling vindt daarom al lange tijd overleg plaats tussen beide gemeenten. Tot op heden heeft dit echter niet geleid tot een aanvaardbare oplossing voor de door De Ronde Venen ingebrachte discussiepunten over bestemmingsverkeer, doorgaand fietsverkeer, parkeren, landbouwverkeer en calamiteitenverkeer.

Om de omlegging van de N201 mogelijk te maken is tussen een groot aantal partijen, waaronder De Ronde Venen en Uithoorn, een Realisatieovereenkomst gesloten. Deze overeenkomst gaat voor het dorpscentrum van Uithoorn uit van een autoluwe inrichting en niet van de thans door Uithoorn voorbereide autovrije herinrichting, waarbij door middel van een ‘knip’ de N201 (thans N196) volledig wordt afgesloten. Omdat deze plannen in strijd zijn met de Realisatieovereenkomst, doet De Ronde Venen een beroep op de in de overeenkomst opgenomen geschillenregeling.

Uithoorn gooit de rem erop

Uithoorn kondigde vandaag, 18 december aan, dat het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de gemeenteraad nog geen voorstel te doen voor het nemen van een onttrekkingsbesluit voor de N196. ''De wens om doorgaand verkeer uit het centrum van Uithoorn te weren blijft onveranderd'', zo laat een woordvoerder van de gemeente Uithoorn weten.

Dijk Amstel breekt door

Mensen en winkeliers zien niks in de plannen om de brug voorgoed af te sluiten. Zo vrezen de winkeliers in Uithoorn dat o.a mensen uit de Amstelhoek niet meer naar Uithoorn gaan om boodschappen te doen. Maar er speelt meer. Ook het agrarisch verkeer moet kilometers omrijden om überhaupt hun werk te kunnen uitvoeren. Dit geldt ook voor mensen uit de Amstelhoek die wel in Uithoorn moeten zijn vanwege hun werk.

Van den Berg: Wanneer je nu met de auto in Uithoorn moet zijn voor bijvoorbeeld de wekelijkse vracht boodschappen kost je dat in de huidige situatie 500 meter. Bij een afsluiting van de brug moet je zeker 5 kilometer omrijden dat wat de nodige co2- uitstoot meer met zich meebrengt.

Daarnaast is er volgens Van den Berg ook niet voldoende nagedacht van de kant van Uithoorn wanneer bijvoorbeeld een dijk van de Amstel het begeeft. Mensen zouden door de afsluiting minder mogelijkheden hebben om te vluchten bij een dergelijke grote calamiteit. Daarnaast is er ook nog steeds geen duidelijkheid over de acute zorg zoals een spoedambulance of brandweer.  

Provincie:
Tag(s):