dinsdag, 17. juni 2014 - 20:05 Update: 03-07-2014 0:34

Risicos aan overheveling jeugdzorg aan gemeenten

Foto van jongeren op de fiets | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) en staatssecretaris Fred Teeven (VenJ) herkennen de conclusie van het vierde rapport van de Transitiecommissie Stelselwijziging Jeugd dat er "veel in beweging is bij alle gemeenten en in alle regio’s".

Het rapport van Leonard Geluk vervolgt daarop: "De conclusie lijkt dan ook gerechtvaardigd dat gemeenten op de goede weg zijn". Van Rijn en Teeven herkennen daarnaast ook de zorgen die er zijn of individuele gemeenten op 1 januari helemaal klaar zijn om hun nieuwe verantwoordelijkheden met succes uit te voeren. Met Annemarie Jorritsma (VNG) roepen zij gemeenten en instellingen op om zich te melden als zij op moeilijkheden stuiten zodat elke vorm van ondersteuning geboden kan worden.

Meedenken, adviseren en ingrijpen
Van Rijn: "We hebben bij het transitiebureau en bij het Ondersteuningsteam Decentralisaties vliegende brigades beschikbaar om heel praktisch mee te denken met gemeenten en te ondersteunen bij het oplossen van een probleem. Ook staat de Transitie Autoriteit Jeugd paraat om te helpen. Die kan adviseren als contractafspraken tussen gemeenten en instellingen niet rap genoeg gaan. Of ingrijpen als er echt een gevaar dreigt voor de continuïteit van zorg voor kinderen en gezinnen. Schakel die hulptroepen in als dat nodig is!".

Pak gewoon de telefoon
Teeven: "Alle partijen binnen het gedwongen kader zijn volop aan de slag en beschikbaar als gesprekspartner. Het is belangrijk dat gemeenten hiermee in gesprek gaan en gerichte afspraken maken. Dat hoeven gemeenten niet alleen te doen. Geef aan waar ondersteuning nodig is en pak gewoon de telefoon als je het gevoel hebt dat zaken te langzaam of te stroef gaan. Daar waar nog knelpunten ontstaan, is de Raad voor de Kinderbescherming beschikbaar om mee te denken. Hoe eerder, hoe meer tijd er is voor een oplossing die zo goed mogelijk rekening houdt met de belangen van kinderen, medewerkers, instellingen en gemeenten".

Ondersteuning op maat
Jorritsma (VNG): "Het is onzin om je af te vragen of gemeenten er wel of niet klaar voor zijn. Gemeenten zullen op 1 januari de voorbereidingen hebben getroffen om niemand tussen wal en schip te laten vallen. Daar heeft het rijk ook een rol in en daarop werken we dus ook samen. In de ondersteuning van gemeenten gaat om specifieke acties voor specifieke situaties. Maatwerk per gemeente. En dat kunnen wij als VNG leveren".

Vangnet boven regionale en landelijke instellingen
De Transitiecommissie Stelselwijziging Jeugd van Leonard Geluk vraagt bijzondere aandacht voor de positie van bovenregionale en landelijk werkende instellingen voor jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Het Rijk zou volgens Geluk meer regie moeten nemen op het bieden van financiële zekerheid voor deze instellingen. Voorop staat het belang van goed en tijdig inkopen door gemeenten. Uiterlijk 1 augustus moeten gemeenten in staat zijn om hierover duidelijkheid te bieden. Van Rijn en Teeven werken daarnaast een vangnetregeling uit op basis van het extra geld dat daarvoor is afgesproken in het begrotingsoverleg van april 2014. Zodat deze zorg in het toekomstige stelsel beschikbaar blijft en deze instellingen een soepele overgang kunnen maken naar het nieuwe stelsel.

Voor de zomer zou deze regeling klaar moeten zijn.

Provincie:
Tag(s):