vrijdag, 10. januari 2014 - 7:58 Update: 03-07-2014 0:44

Tuchtcollege geeft oud-bestuurder MST berisping inzake ex-neuroloog

Foto van ziekenhuis medisch specialist | Archief EHF
Foto: Archief EHF

Oud-bestuurder Ruud Ramaker, die tussen 2003 en 2005 bestuursvoorzitter was van het Medisch Spectrum Twente (MST) waar de Twentse ex-neuroloog Jansen Steur toen ook werkte, is vrijdag door het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Zwolle berispt. Dit meldt het tuchtcollege vrijdagmiddag.

Binnenskamers houden
‘Het tuchtcollege oordeelt dat het er alles van weg heeft dat de oud-voorzitter de kwestie van de ex-neuroloog binnenskamers heeft willen houden’, aldus het tuchtcollege.

De klachten tegen een ander bestuurslid en een latere bestuursvoorzitter zijn afgewezen. Het tuchtcollege kon niet vaststellen of zij voldoende op de hoogte waren of hadden moeten zijn van de omvang van de gevolgen van het disfunctioneren van de ex-neuroloog.

Omdat deze bestuurders respectievelijk als verpleegkundige en als artsen in het BIGregister stonden geregistreerd ten tijde van het te beoordelen handelen en dit handelen voldoende weerslag had op de individuele gezondheidszorg, kan dat door het tuchtcollege worden getoetst.

Voorzitter tijdens gedwongen vertrek neuroloog
Tijdens het gedwongen vertrek van de neuroloog eind 2003 was de verpleegkundige de voorzitter van de raad van bestuur. Een inspecteur voor de gezondheidszorg belde hem na een tip van een journalist over het ontslag van de ex-neuroloog wegens verslaving. 

Hij liet de inspecteur in het telefoongesprek weten ‘dat er geen sprake was van onverantwoorde zorg’. De oud-voorzitter heeft niet meegewerkt aan eerdere onderzoeken en nooit gereageerd op de bij het tuchtcollege ingediende klachten. 

Omdat deze oud-voorzitter als verpleegkundige in het BIG-register staat geregistreerd en het andere voormalige bestuurslid en latere oud-voorzitter als arts, kan hun handelen door het tuchtcollege worden getoetst.

Klacht tegen ander bestuurslid ongegrond
De klacht tegen een arts die in 2003 ook lid was van de raad van bestuur, is afgewezen. Eventuele twijfels over de door de neuroloog geleverde zorg kwamen sinds jaren niet meer buiten de vakgroep en bereikten de raad van bestuur niet meer.

Ook toen de verslaving van de ex-neuroloog aan het licht kwam, was over de omvang van misdiagnoses onvoldoende bekend bij het bestuur. Een vertrekregeling, zoals is getroffen met de ex-neuroloog, was destijds zeer gebruikelijk. Korte tijd later is het bestuurslid zelf gedwongen om te vertrekken en bleef alleen de voorzitter over.

Klacht tegen latere bestuursvoorzitter eveneens ongegrond 
Het college heeft niet kunnen vaststellen dat de arts die van 2006 tot het voorjaar van 2013 bestuursvoorzitter was, zodanig op de hoogte was of had moeten zijn van de gevolgen van het disfunctioneren van de ex-neuroloog voor zijn patiënten dat hij eerder dan begin 2009 grootschalige actie had moeten ondernemen. Toen gaf hij zelf opdracht om de eventuele gevolgen voor de patiënten van het onjuiste medische handelen van de verslaafde ex-neuroloog in kaart te brengen. De tegen hem ingediende klacht is eveneens afgewezen. 

Behandeling klacht tegen inspecteurs voor de gezondheidszorg
De klachten van de vijf ex-patiënten van de voormalig neuroloog tegen drie inspecteurs voor de gezondheidszorg worden behandeld op de zitting van vrijdag 18 april 2014 om 10.00 uur.