zaterdag, 31. mei 2014 - 11:28 Update: 03-07-2014 0:35

Vermogensbelasting Nederland moet worden verhoogd

Foto van belasting envelop geld | Archief EHF
Foto: Archief EHF

Uit een analyse van cijfers van de Organisatie voor Economische Samenwerking (OESO) blijkt dat vermogens in Nederland relatief worden ontzien, terwijl arbeid en consumptie zwaar belast worden.

In Nederland zouden belastingen op vermogens ongeveer op het OESO-gemiddelde liggen, maar vergeleken met diverse andere West-Europese landen zouden ze lager liggen. Dit schrijft de Volkskrant zaterdag.

Verschillende deskundigen pleiten nu voor het verhogen van belastingen op vermogens. Door de vergrijzing zou het huidige stelsel niet houdbaar zijn. Er zijn straks te weinig werkenden om de belasting op te brengen. Daarom zouden de belastingen op onder meer erfenissen en huizen omhoog moeten, zodat de lasten op arbeid omlaag kunnen.

Econoom Bas Jacobs vindt dat er in Nederland 'zeer weinig' belasting wordt geheven over vermogens, vermogensinkomsten en erfenissen, zo schrijft de krant. Volgens de Rotterdamse econoom leverden belastingen en premies de schatkist ongeveer 240 miljard euro op, belastigen op vermogens,  vermogensinkomsten en erfenissen waren daarentegen goed voor 10 miljard euro. Jacobs stelt in de Volkskrant dat het eigen huis en het pensioen netto gesubsideerd worden via de hypotheekrenteaftrek en de aftrek van pensioenpremies. Door veel belasting te heffen op arbeidsinkomen en consumptie en weinig op inkomsten uit vermogens, beloont de overheid renteniersgedrag, zo stelt hij. Volgens Jacobs moeten daarom met name, 'hoe impopulair ook', de belastingen op huizen en erfenissen omhoog.

Categorie: