woensdag, 20. mei 2015 - 14:13 Update: 20-05-2015 15:47

Rekenkamer:kabinet moet gemaakte beleid gaan uitvoeren

Rekenkamer maant kabinet over te gaan tot uitvoering beleid
Foto: Archief EHF
Den Haag

De Algemene Rekenkamer maant het kabinet om tot uitvoering van het gemaakte beleid te gaan. Dit schrijft de Algemene Rekenkamer in het Verantwoordingsonderzoek 2014, dat op 20 mei 2015 door president Stuiveling aan de Tweede Kamer is aangeboden.

‘Het oplossen van knelpunten in de uitvoering van beleid vraagt extra tijd en aandacht van het kabinet-Rutte/Asscher en de Tweede Kamer. Vooral de bewindspersonen op Defensie, Financiën, Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) worden geconfronteerd met uitvoeringsproblemen’, aldus de Algemene Rekenkamer.

Verouderde ICT Belastingdienst

De Belastingdienst kan veranderingen in fiscale regels ternauwernood aan door verouderde ICT. Het lukt Defensie niet om - naast de inzet voor missies - voldoende werkend materieel over te houden om geoefend te blijven voor het brede palet aan taken. 

PGB-problemen

Oplossing van de problemen die zijn ontstaan na de invoering van de trekkingsrechten PGB vraagt om ruimte en realisme van Kamer en kabinet, zodat in bijzonder de SVB, zorgkantoren en gemeentes in staat zijn de knelpunten op te lossen. Het kabinet draagt de politieke verantwoordelijkheid voor een ordelijke uitvoering van publieke taken. Volgens de Algemene Rekenkamer ligt juist hier nu de kernopgave. 

Provincie: